2008/08/13

#142

رئيس جمهور فردا (پنجشنبه) بنا به دعوت رسمي عبدالله گل، در راس هياتي بلندپايه به استانبول عزيمت مي كند (ایسنا)

مموتی !

میری ترکیه نزنن با خاک انداز ترورت کنن خاک بر سر بشی !

اگر ایندوتا یکبار دیگر با هم ملاقات کنند دفعه بعد حتماً جای حجاب زنها با هم عوض میشود !

در راستای این سفر اتفاقات زیر حتماً می افتد :

  1. سه نفر شامل این و اون و همین میروند فرودگاه استقبال احمدی نژاد ولی اخبار میگوید تمام مقامات کشوری و لشکری ترکیه زندگی شان را ول کردند رفتند استقبال احمدی نژاد !
  2. یک جهنم آدم با تمام انواع شعارهائی که میشود با "مرگ بر" ساخت روی عکس احمدی نژاد ضربدر میکشند راه می افتند در خیابانهای ترکیه به حضور او اعتراض میکنند تلویزیون ما همانها را جوری نشان میدهد که اگر خودشان هم ببینند فکر میکنند برای حمایت از احمدی نژاد آنطوری راه افتاده بودند !
  3. خبرگزاری فارس دقیقاً از وقتیکه احمدی نژاد قمبل مبارک را روی صندلی هواپیما میگذارد درباره موفقیتهای این سفر می نویسد تا وقتی که قمبل مبارک را در تهران از روی صندلی هواپیما بردارد ! بعد از آنهم موفقیتها را از زبان احمدی نژاد می نویسد !
  4. قرار میشود ما تمام گازمان را به ترکیه بفروشیم دوزار فقط برای اینکه به همه بگوئیم تحریمها کاغذ پاره است بعد همانرا ازشان بخریم صد تومن برای اینکه بما چه پولش از کاسه مردم بدبخت میرود !
  5. دو طرف ساعتها با هم گفتگو میکنند بعد که گفتگویشان تمام شد عبدلله گل با بوش گفتگو میکند بعد دو طرف دوباره با هم ساعتها گفتگو میکنند !
  6. وقتی گفتگویشان تمام شد هر سه طرف به همان نتیجه هائی میرسند که قبل از رفتن احمدی نژاد رسیده بودند به همین خاطر مردم متوجه میشوند که دفتر حافظ منافع امریکا هفته پیش با حضور امام جمعه تهران در خیابان تخت جمشید افتتاح شده یواشکی !
  7. عبدلله گل بر حق صلح آمیز ما در موضوع جنگ آمیز هسته ای تاکید میکند بعد اسرائیل میپرسد چه غلطی کردی میگوید خواستم زیر زبون احمدی نژاد را بکشم ببینم دقیقاً چندتا سانترفیوژ دارند به شما بگویم !
  8. ظرف هفته آینده مجدداً پارلمان ترکیه با غارنشینهای ترکیه سر حجاب در دانشگاهها حتماً مصیبت خواهند داشت !
  9. قرار میشود ما بزنیم خشتک پ.ک.ک را بکشیم سرشان ترکیه هم دیگر قطارهای ما به مقصد سوریه را توقیف نکند سوریه هم بار قطارها را سالم و سلامت تحویل سید حسن بدهد هیچ کس هم این وسط نامردی نکند !
  10. یکماه بعد احمدی نژاد در جمع عشایر دلاور منطقه گوگول آباد گاراژ ده فاش میکند که امریکائیها در ترکیه میخواستند در خیابان با دوچرخه از رویش رد بشوند ولی راننده دوچرخه که یک مارشال امریکائی بوده زده بغل و بجایش رفته با احمدی نژاد عکس گرفته !

نتیجه : چرا این هرجا میرود نتیجه هایش یکجور است ؟! راستی ها ؟!