2008/08/13

#141

در راستای نصب شیرسنگی بدون خورشید جلوی سر در مجلس و برداشتن دوباره آنها و بحث نمایندگان دراینباره

* ما نیز ضمن تبریک حماسه 4000 سال حمله مقدس بشدت پیشنهاد مینمائیم که شیرها را دوباره جلوی در مجلس نصب بنمایند ولی بدهند رحیم مشائی ازشان نگهداری بکند اینطوری هم نظر موافقان تامین میشود هم مخالفان به آرزویشان که همانا محو پیشینه ننگین جد و آباد نداشته شان است میرسند انشالله تعالی !

گر رود حاج علی آقا به مجلس گاهی ... احتراماً به سر رهگذرش باید ر...د !

شیر سنگی !


در اینجا به جهت لزوم وجود شمایل جک و جانور بر سر در مجلس پیشنهادهای ارزشمند خودمان را در این زمینه ارائه مینمائیم باشد تا جانورهای پیشنهادی ما ، هم به جانورهای غیر پیشنهادی ما در مجلس بیایند هم با ارکان نظام جور دربیاید نه اینکه عین شیرها ارکان نظام را هی تضعیف بنمایند پدرسگ ها !

شتر سنگی بی کوهان !

مقوله شتر البته هم به مجلس می آید هم به مجلس میرود بدلیل اینکه وقتی میخواستند برای پیامبر خانه بسازند شتر را ول کردند بعد همانجائی که حیوان نشست گرفتند مسجد ساختند که ما پرسیدیم گفتند معظم له سال اول هجرت را سال نوآوری اعلام کرده بود اینست که اولاً قرار بود خانه بسازند مسجد ساختند ثانیاً قرار بود برای پیامبر خانه بسازند برای خدا ساختند ! اینجا هم همینطور است یعنی جمهوری اسلامی خواست برای ملت خانه بسازد مسجد ساخت آنهم برای خدا ! ضمن اینکه تمام مسجدی ها را هم دقیقاً با رای مستقیم ما برد مجلس تا در و تخته با هم جور دربیاید و اصلاً شما چی میگید این وسط ؟! فقط بدلیل اینکه این مسجد که البته خانه مشترک خدا و ملت است تحملش خیلی کم است و زود کم می آورد اینست که اگر کوهان شتر را از مجسمه بردارید دقیقاً کار درست میشود ضمن اینکه تحقیقات نشان میدهد که کوهان شتر یک وسیله طاغوتی است که عین خورشید شیر موجب سرنگونی نظام میشود زبانم لال !

بوقلمون سنگی با عمامه روی پشتش !

البته همه فکر میکنند بوقلمون فقط بلد است بگوید بقولی قل قولی قو لیکن تحقیقات نشان میدهد که بوقلمون در صورت لزوم پارس هم میتواند بکند اگر آقا بگوید ! ضمن اینکه بوقلمونی که پارس میکند سمبل آرمان نمایندگان محترم در نابودی امریکا و محو اسرائیل میباشد که نمایندگان محترم با رای کاملاً مستقیم ما اصلاً وارد مجلس شده اند که مسائل خارجی ما را حل بکنند مسائل داخلی که بعد از اخبار در تلویزیون حلّه ! و اما میرسیم به اینجا که اگر خدای نکرده امریکا در برابر پارس نمایندگان ما یک عکس العملی نشان بدهد آنوقت است که نقش بوقلمون در اسلام کاملاً مشهود شده و لاریجانی در یک نطق وسط دستور درحالیکه نطق همه کور است مختصراً به امریکا میگوید آقا نزن گه خوردیم ! عمامه پشت بوقلمون هم به نشانه این است که لاریجانی با حفظ سمت ضمناً نماینده قم هم میباشد استغفرلله !

مرغ حق سنگی با حسن کچل پشتش !

مرغ حق خیلی جانور باحالی است صبح تا شب صدایش درنمی آید ولی شبها دقیقاً زمانیکه ملت احتیاج به آسایش دارند و خدای نکرده میخواهند کپه مرگشان را بگذارند این چنان شروع به خواندن میکند که انگار خدا فقط نصف شبها خداست بقیه وقتها هیچکی نیست ! قسمت باحالتر برنامه اینجاست که مرغ حق آسایش همه را سلب میکند ولی هیچی هم نمیشود بهش گفت چون حرف بدی نمیزند که فقط میگوید حق ! نمایندگان محترمی هم که با رای مستقیم ما و خصوصاً در ایندوره بشکل کاملاً رقابتی وارد مجلس شده اند اگر سر و ته حرفهائی که در مجلس بزنند را بشود به هم چسباند دقیقاً میشود اینکه آسایش همه را بگیرند ولی هی بگویند حق ! حسن کچل هم نماد سید حسن و حزب الله است که البته ما هنوز نمیدانیم چه ربطی به سر در مجلس ما دارد هماینجوری فقط خواستیم یک چیزی پرانده باشیم !