2008/08/13

#140

طاهره رحیمی دبیرکل جامعه فاطمیون درباره چند همسری گفت : اصلاً در اسلام بحثي به نام رضايت زن اول نداريم .

ببخشید اصلاً در اسلام چه بحثی داریم ؟!

همانطوریکه ملاحظه میفرمائید اصلاً در اسلام بحثی به نام رضایت زن اول نداریم !


در اینجا به جهت حمایت از چند همسری که کاملاً با آرمانهای نظام مطابقت دارد سه بحث اصلی را که اصلاً در اسلام داریم با آرزوی افزایش تعداد همسران شوهر طاهره رحیمی بدون رضایت او در زیر می آوریم !

بحث اول )

در صدر اسلام خانه ها بیت بود و بیت هم چون یک اتاق بیشتر نداشت اینبود که همه با هم ندار بودند همانجا جلوی چشم همدیگر دراز میشدند و یا علی ضمن اینکه وقتی امت قهرمان پرور از غزوات صلح آمیز برمیگشتند چون عموماً چیزهائی که از دشمن غنیمت میگرفتند خیلی چیزهای مالی بود و آنموقعها هم مسلمانان جلیلی نداشتند که برود با ابوسفیان + 1 درباره چند همسری گفتگو کند تا مواضع صلح آمیز ذوالفقار تشریح بشود لذا بعضی وقتها مردان از چند همسرانشان خجالت میکشیدند و قبل از آره و اینا مجبور بودند بحث رضایت زن اول را اصلاً داشته باشند ولی الآن که بیت شده خانه و خانه ها هم چندتا اتاق دارد و ما هم جلیلی داریم و گشت ارشاد هم دور میادین غنیمتهای مالی میگیرد و همه چی مان جور است دیگر چه مرگمان است که این بحثهای بیخودی را اصلاً در اسلام داشته باشیم ؟!

بجث دوم )

در صدر اسلام شهرها عین الآن بزرگ نبود و این امر ضمن اینکه یک عیب کلی داشت و آنهم اینکه سلمان فارسی که قالیباف زمان بود نمیتوانست به بهانه عمران و توسعه بیروت سه میلیارد به سید حسن کمک مالی بکند یک ایراد خیلی بزرگ دیگر هم داشت و آنهم اینکه مردم روزی شصت دفعه همدیگر را ناخواسته می دیدند و این باعث شده بود که اگر خدای نکرده کسی بدون رضایت زن اول یکی را بلند میکرد همه می دیدند و اگر زن اول میپرسید شوهر من کجاست فوری میگفتند فلانجا دارد با فاطی به فیض اکمل میرسد لیکن در شرایط حاضر که در شهرها کوه به کوه میرسد ولی آدم به آدم نمیرسد شما بفرمائید سری که درد نمیکند را دستمال می بندند ؟! یعنی صبح باید به زن اولمان بگوئیم بی زحمت من امشب میروم زیر پل تو راضی باش ؟! آخه این انصافه ؟! اصلاً در کجای اسلام همچین بحثی داریم ؟! نه بفرمائید دیگر !

بحث سوم )

در ابتدای ظهور اسلام مردان از طریق زنده به گور کردن ، دخترانشان را میکشتند تا در آینده عین ننه شان همسر چندم یک دست خری مثل خودش نشوند به همین دلیل زن کم بود و مسلمانان مجبور بودند برای ادای سنت پسندیده حال و حول چند نفری به مسائل یک نفر بپردازند و چون بین مسلمانان از همان اولش فضول زیاد بود مجبور بودند از زن اولشان رضایت بگیرند که اگر یکی فضولی کرد عین دکترای کردان سه نشود ولی الآن چون زنان مردان را زنده به گور میکنند اینست که تعداد زن زیاد است و چون درجائیکه زن زیاد باشد مرد روی زمین میماند اینست که خدا فکر همه جا را کرده جوری که اصلاً در اسلام بحث رضایت زن اول را نداریم چون اگر قرار بود داشته باشیم چه بسا الآن همان زنی که فکر میکند زن اولمان است را هم نداشتیم و اینطوری کار خیلی خراب میشد و چون زاد و ولد مسلمان جماعت بلاتشبیه عینهو نهنگ میماند که وقتی یک شکم میزاید نگرانی دانشمندان درباره انقراض نسل نهنگ کاملاً مرتفع میشود اینست که خلاصه اینجوری شده و اینا !

نتیجه : خیلی باحاله ! ملت دارن از پهن کره مارگارین میگیرن ما هنوز درگیر بحث رضایت زن اول هستیم برای صفا !