2008/11/29

#256

در راستای دستگیری جاسوسان موصاد توسط سپاه و نمایش تجهیزات مکشوفه از آنها

آقای مرتضوی ! پونز و گیره مال اتاق خواب است نه جاسوسی !

بنا به اخبار واصله جاسوسان مزبور پس از دریافت میلیاردها دلار از دشمن ابتدا از مسیر چابهار وارد رشت شده سپس از طریق موبایل که یکی از تجهیزات الکترونیکی دشمن است به فردی بنام ح.د که به حسین درخشان هیچ ربطی ندارد از طریق یکی دیگر از تجهیزات فوق پیشرفته شان موسوم به لپ تاپ که نیم ساعت بدون برق کار میکند و بطرز عجیبی موس هم ندارد زنگ زدند بعد با هندی کم اطلاعات مهمی را روی توالت فرنگی از مواضع هسته ای شان بطریقه مخوف دیجیتال فیلمبرداری نموده و همزمان با ماژیک روی دیوار مستراح نوشتند : ما که رسوای جهانیم غم دنیا پشم است - کاظم از بجنورد - سه ماه تا پایان خدمت ! دو ساعت پس از این اقدام کوردلانه یک خمپاره ای در حسینیه شیراز منفجر شد که البته کار خود پدرسگشان بود !

بازجوئی های اولیه نشان میدهد که این جاسوسان کور دل با پولهای دریافتی از دشمن مقادیر زیادی هم پونز برای گذاشتن روی صندلی احمدی نژاد خریداری کرده بودند که همگی توسط قاضی مرتضوی کشف و با توضیحات مربوطه به ملت شریف پرور نشان داده شد . گمان میرود بحران مالی جهان نیز به این دلیل باشد که نامبردگان تمام ثروت جهان را پونز خریده بودند . قرار است پونزهای مربوطه به همراه تعدادی گیره کاغذ و کش مو و چسب زخم که از جاسوسان قبلی در دانشگاه تهران کشف شده بود در موزه هنرهای تجسمی سپاه نمایش داده شود . این نمایشگاه چون بد آموزی دارد فقط برای افراد بالای ۱۸ قابل بازدید است !

در همین راستا وزیر اطلاعات از واگذاری سهام آن وزارتخانه به سپاه خبر داد . اصولاً در جمهوری اسلامی رسم است که همه کارهای همدیگر را بکنند . به همین مناسبت قرار شد چرخی های لبوی دور میدان فردوسی از این به بعد امر به معروف هم بکنند . وی گفت مملکتی که سپاه دارد حتماً جاسوس هم زیاد دارد . بطورکلی در جمهوری اسلامی اگر کسی اطلاعاتی نباشد حتماً جاسوس است . وزیر اطلاعات همچنین از همکاری خوب بسیج بیست میلیونی مستقر در تیپ ۳ مکانیزه لشکر ۲۱ گردان پیاده سیگار فروشهای مولوی بدلیل جفت پا انداختن برای دشمن در حال فرار تقدیر نمود و به فیروزآبادی بدلیل دست و پا گیر شدن برای دشمنان مدال افتخار و نشان عزت و ناموس داد ! وی از ملت غیور ایران و اصولاً کلیه کسانیکه دارای یکی از لوازم جاسوسی فوق مدرن از قبیل موبایل ، لپ تاپ ، هندی کم ، ساعت بدون کوک ، عینک آفتابی ، دیسک کمر و امثالهم میباشند درخواست کرد با قرار دادن یک بطری عرق روی میز و تعدادی سی.دی که بطور خوانا رویشان نوشته باشد فیلم سوپر از خودشان فیلم بگیرند بعد همانجا بمانند تا ما برای دستگیری شبکه مخوفشان اقدام کنیم !

طبق اخبار واصله هم اکنون زبان نامبردگان از شدت اعتراف مو درآورده که قرار است از طریق واجبی اقدام به رفع موهای زائد زبانشان بشود . به گفته پزشکی قانونی چنانچه این وسط واجبی توی معده کسی برود احتمال دارد لوزه و اثنی عشرش هم مو درآورده باشد ! ظاهراً سید شهداء اهل نظافت شهید امامی قبلاً خیلی پشمالو بوده است !