2008/08/14

#146

به مناسبت نیمه شعبان

* بنده در این لحظه سراسر روحانی با نهایت شادی و شعف بعنوان یکپارچه آقا موفق به روئیت تعداد زیادی از علائم ظهور آن حضرت شده ام که مطابق تعالیم روح بخش نظام دو تایش برای سه دفعه ظهور ایشان کاملاً کفایت میکند و لذا اکنون در ازاء پول حاضر شده ام که تعدادی از آنها را مفتکی در زیر بیاورم !

آقای امام زمان بی زحمت شما دیگه نیا ما میایم ؟!

فلسفه انتظار !

علائم ظهور :

  1. پرچم المپیک را داده اند دست یک زن علم الهدی میگوید اینجوری جهان پر از ظلم و ستم میشود امام زمان فوری ظهور میکند !
  2. میخواهند در مهریز سینما بسازند امام جمعه گفته ناکس ها حق و حساب منرا نداده اند ناراحت شدم امام زمان ظهور میکند !
  3. نماینده ولی فقیه در کهکیلویه میگوید موسیقی فقط برای جک و جانور خوب است نه برای ما که خودمان جک و جانور داریم وگرنه قر در کمر زیاد میشود امام زمان ظهور میکند !
  4. دنیا پر از ظلمت و تاریکی شده است دختر گیس بریده شیرین عبادی رفته بهائی شده آقا بچه مردم از دست رفت come on !
  5. مگر نه اینست که در آستانه ظهور اتفاقات عجایب به حق چیزهای ندیده می افتد ؟! خب بفرما دیگر دیروز دانشجوهای پلی تکنیک را آزاد کردند به حق چیزهای دیده اتفاق از این عجیبتر ؟!
  6. اگر میگوئید نه پس عجیبتر از آزادی دانشجوها توقف حکم سنگسار است و اگر باز هم میگوئید نه مهرنهاد خودکشی نکرد بلکه دقیقاً اعدام شد باز هم از این عجیبتر ؟!
  7. در آستانه ظهور تقریباً همه به خودشان میگوید خدا منرا فرستاده دیگه از علی دائی پرت و پلا تر آدم نبود که این ادعا را بکند که کرد تو هم بقول همان علی دائی گل میش کن بیا !
  8. جمهوری اسلامی تا حالا تکی به خلق الله میگفت اراذل و اوباش رهبری دیروز کلاً تمام موجودات زنده غیر از خودش را به این جرگه مشرف کرد اراذل و اوباش هم که میشود همان قوم الظالمین منتها به کلانتری بیا آقا پر شد !
  9. صبح تا غروب میگوئیم با هیچکس جنگ نداریم غروب تا شب می شینیم برای هیچکس اسلحه میسازیم شب تا صبح هم میدهیم به هیچکس که همدیگر را بکشند آقا اگر کوروش بود تا حالا غیرتی شده بود از خواب بلند میشد دیگه خود دانی فردا حرف درآمد نگی نگفتی !
  10. حکومت که داری ، رئیس جمهور که داری ، آشنا (!) که داری ، پول که داری ، ریش دنیا هم که در دستان مبارک است ما هم که بوقیم ! دیگه چی میخوای بیا دیگه ! د !