2008/08/15

#147

در راستای طرح لایحه حمایت از خانواده

* توضیحاً اینکه طرح مذکور ابتدا به تصویب علی لاریجانی به نمایندگی از کلیه نمایندگان ملت ایران رسیده و سپس جهت شور و مشورت در صحن علنی مجلس سه بار مطرح گردید که هر سه بار عروس رفته بود گل بچیند و لذا مقرر گردید که عروس همینطور برود گل بچیند تا عباس آقا امشب روی تخت دو نفره ، سه نفره بخوابد انشالله تعالی !

به مهریه گور بابای زن اول آیا بنده وکیلم ؟!

یک مجلس مختصر عروسی بعد از تصویب لایحه حمایت از خانواده !

هم اکنون این لایحه زیر نظر مستقیم طاهره رحیمی مراحل آزمایشی خود را گذارنده و نامبرده از ابتدای آزمایش تاکنون بوسیله چندین مدل از زنان موجود در جامعه اعم از بور ، ابرو کمان ، گیسو کمند ، تی تیش بلا ، مکش مرگ ما ، دنبالم نیا بو میدی و امثالهم مورد آزمایش قرار گرفته ولی اصلاً انگار نه انگار ! ناظران معتقدند که ایشان ظاهراً از این قضیه خوشحال نیز میباشند چرا که در نظام اسلامی تنها کفایت میکند که اسم یک دست خری روی آدم باشد و مابقی قضایا بطور تمام اتوماتیک بعد از خروج از حجله حل میشود !

بنیانگذار این لایحه هنوز مشخص نمیباشد لیکن برخی گمانه ها دال بر این است که بنیانگذار این امر خیر با بنیانگذار حوزه علمیه یکی بوده و آن مرحوم بطور همزمان خیلی چیزها را با حوزه علمیه بنیان گذاشته است که یواش یواش گند الباقی اش هم درمی آید لیکن برخی معتقدند که در زمان آن مرحوم گند یک چیزهائی داشته یواش یواش درمی آمده که ایشان حوزه علمیه را بنیان گذاشته تا درنیاید ! علما ارتباط این لایحه با دوتا شدن تنبان و نفس اماره را بشدت تکذیب نموده و قرار است احمد خاتمی امام جمعه قم این هفته درباره کاشتن علم اسلام در سرزمین کفر یک حرفهای مهمی بزند !

قرار است بعد از تصویب لایحه حمایت از خانواده ، خانواده ها در دفترخانه های طلاق کاملاً حمایت بشوند لیکن برخی از صاحب نظران که از مرحله چند همسری به مرحله چند صد فرزندی رسیده اند بر این عقیده اند که همگان باید به محض دوتا شدن تنبان به این کارها کاری نداشته باشند و فوری یک زن دیگر بگیرند حال آنکه قبلاً باید اول رضایت میگرفتند بعد فوری یک زن دیگر میگرفتند ! علمای اصلاح طلب بر این باورند که وقتی شلوار آدم دوتا بشود باید همان زن اول را هم طلاق داد ولی علمای اصولگرا میگویند اینجوری محل اشکال است و حتماً باید زن اول را اگر بچه ها دق مرگ نکردند شوهر اینکار را بکند !

طبق احکام جدیدی که بدلیل کمبود جا روی جلد رساله نوشته شده از این به بعد انواع ازدواج اعم از موقت و دائم نیازی به ثبت در شناسنامه زوج نداشته بلکه به ازاء هر یک زنی که بگیرد باید یک متر پارچه سفید یا مشکی دور آینه شمعدان ببندد و وقتی انبوه شد همان را بردارد بگذارد روی سرش ! اقتدا به اینگونه افراد از واجبات است و چه بسا اگر کسی به نامبردگان اقتدا ننماید خداوند در بهشت بجای حوری پری عباس سگ سیبیل را بیندازد به جانش !

در انتهای این لایحه به خط کوفی چنین نوشته شده : دوشیزه مکرمه محجبه مشخصه طاهره خانوم رحیمی ! اگر راضی شدی بَگو بَعلَه !