2008/08/06

#123

تبریک مخصوص ما به مناسبت انتصاب دکـــتـــر علی آقا کردان بعنوان وزیر کش ور !

جناب آقای دکـــتـــر علی کردان
ا
( چرا وقتی ما به ایشان میگوئیم دکتر شما میخندید ؟! )
ا
بدینوسیله در معیت جنابعالی انتخاب بجا و شایسته احمدی نژاد را بعنوان رئیس جمهور بعدی جمهوری نهادینه شده اسلامی در انتخابات پر شور و مردمی و کاملاً سالم سال آینده به نمایندگی از کلیه انبیا و اولیا و شخص خداوند تبریک گفته و جا دارد در پاسخ کسانیکه در این مدت رئیس جمهور را از لحاظ رشد فکری با یکجور حیوان اهلی انکر الاصوات مقایسه مینمودند همینجا عرض بنمائیم که این فکر عمراً اگر بسر یک گاو میتوانست برسد که با انتخاب یک وزیر کشور جدید سلامت انتخابات آتی ریاست جمهوری را از الآن تأمین نموده و خودش را با رأی قاطع ۹۹/۹۹ درصد تمام آحاد ملت بعنوان رئیس جمهور آینده به پیشگاه ملت مسلمان زده ایران زور چپان بنماید زیرا راستی از تحریمهای جدید چه خبر ؟!

همچنین جا دارد با توجه به اینکه حجت الحق شریعتمداری خیلی دلش میخواست وزیر کشور را او انتخاب نموده باشد این مشت محکم را نیز تبریک عرض نموده و فقط توضیحاً اینکه اینطرفی که شما دارید مشت میزنید دهن ملت ایران قرار دارد دهن دشمن آنطرفی است ! ضمناً با توجه به اینکه رئیس جمهور سرزده ایران بشدت از ناحیه پورنوگرافی خل تشریف داشته و در صحن مجلس بدون اینکه نامی از رهبری برده باشد به همه گفتند که ایشان گفته که اوشان وزیر کشور بشود و این امر یک کمی باعث خیطی گردیده است لذا راستی از جنوب لبنان چه خبر ؟!

البته ملت قدرشناس اسلام ایرانی از نقش ویژه نماینده قم در خاورمیانه علی آقا لاریجانی غافل نبوده و مراتب سپاس عمیق خود را از اینکه نامبرده آقای کردان را بمدت چند سال با مدرک دیپلم آب زیپو گرافی از واحد علی آباد کوتوله بعنوان معاون سازمان صدا و سیما تحت تیول خود داشته اند اعلام مینماید لیکن اگر لاریجانی آنموقع فکر همه چیز را میکرد الاّ اینکه یکروز مجبور بشود به همین آب زیپو گرافی روز روشن جلوی چشم همه بعنوان دکتر افتخاری از آکسفورد رأی اعتماد بدهد و حرف هم نتواند بزند این دیگر از مصادیق مسائل داخلی نظام است و راستی از سلاح وحشتناک دریائی و جدید سپاه چه خبر ؟!

در اینجا به جهت وارد آوردن یک مشت محکم دیگر در راهپیمائی شکوهمند ایام الله نماز جمعه فردا استعلام سایت الف از دانشگاه آکسفورد را در خصوص تائید مدرک دکترای افتخاری دکـــتـــر علی کردان (نخندید ! د !) در زیر می آوریم باشد تا راستی الآن غیر از من چندتا اعدامی دیگر داریم ؟!


مطمئناً با انتصاب بجا و شایسته کردان چون همیشه به مال البیت مردم هیچگونه دستبردی زده نخواهد شد مگر اینکه راستی اینها آخرش جواب 1+5 را چی دادند ؟!

نثار طیبه کشور سابق ایران صد لواط مع التکان !

شهدا و اشعه ایکس فراموش نشود اگر میفهمی این چیزها را !