2008/07/18

#84

ابراهیم نبوی طنزنويس متواري روزنامه هاي زنجيره اي، نصيحت هاي خود نسبت به احمد باطبي را پس گرفت. (کیهان)

تو برو سوراخ ریشتو بگیر بابا کریستف کلمب !

تصویر فوق متواری بوده از یابنده خواهشمند است با کشیدن سبیل روی آن با ماژیک دل برادران کیهان را خنک بنماید !

گزارش اختصاصی و لحظه به لحظه ما از این رویداد عظیم و ناگهانی :

گزارشها حاکی از این است که این طنز نویس متواری که تاکنون باعث زنجیری شدن خیلی ها شده است با دیدن این خبر از شدت ناراحتی سرش را چند بار فقط به طرف چپ تکان داده و سپس درحالیکه متواری بود چهار مرتبه بلند بلند گفت : نچ نچ نچ نچ ! هنوز کسی از مخفیگاه این طنز نویس که برادران کیهانی تا پریروز به او نویسنده هم نمیگفتند ولی حالا طنزنویس شده خبر ندارد لیکن گزارشهای واصله حاکی از این است که احتمالاً مخفیگاه او نیز دارد با خودش فرار میکند !

بنا به گزارش یک منبع آگاه که حتماً میخواست اسمش فاش شود بنام شرم نداری - ح هنوز کسی نمیداند این طنزنویس دارد از چه فرار میکند ولی مهم نیست مهم اینست که دارد فرار میکند ! شاهدان عینی که در زمان رژیم منحوس خاتمی از نزدیک شاهد چندتا از روزنامه های زنجیره ای در دکه مطبوعات بوده اند میگویند سعید اسلامی امامی سیاسی (قدس الواجبی الشریف !) اصلاً به این دلیل چند نفر را بطور زنجیره ای کشته است تا این طنزنویس متواری درباره اش طنز بنویسد که بعدش متواری بشود ! در همین راستا آگاهان بر این باورند که احمد باطبی هم در جریان کودتای نافرجام ۱۸ تیر به این دلیل آن عکس تاریخی را گرفته است که زندانی بشود بعد ۹ سال بعد فرار بکند تا نبوی او را نصیحت بکند که بعداً نصیحتش را پس بگیرد بعد دوتائی با هم متواری بشوند تا کیهان این خبر را منعکس بنماید !

داریوش سجادی که اخیراً یاد گرفته است که از پنج سالگی دیگر چیزی یاد نگیرد با نوشتن مطلبی پیرامون این طنزنویس متواری باعث شد تا نامبرده تحریک شده و در حال فرار جوابش را بدهد تا بدینوسیله از طریق سیستم هوشمند ردیابی به مخفیگاه او پی ببرد لیکن بعداً معلوم شد که در حال حاضر خودکار بیک را نمیتوان ردیابی کرد که البته اینهم مهم نیست مهم اینست که نبوی اکنون متواری میباشد ! خیلیها معتقدند که نبوی در حال فرار نباید چیزی بنویسد که خدای ناکرده کسی این وسط قهوه ای بشود ولی الآن که کسی قهوه ای نشده و اگر منظورتان سجادی است او بطور مادرزاد یک کمی بیشتر از حد معمول سبزه بوده که همین یکی از دلایل متواری بودن نبوی از رنگ قهوه ای نیز میباشد !

قرار است در صورت دستگیری نبوی وی را بجای ۲۰۹ در بند جیم زندانی بنمایند برای اینکه این به اون در ! خیلیها بر این باورند که نصیحت یک آدم متواری عین تیترهای کیهان میماند که اگر الآن هم نه پس فردا آنرا پس میگیرد ! در همین رابطه خیلیهای دیگر نیز گفته اند پس چرا کیهان که روزی شصت دفعه حرفش را پس میگیرد متواری نیست که البته بعداً معلوم شد که گویندگان این حرف مفت کسانی نیستند جز تعدادی از دارندگان وبلاگهای پورنوگرافی که ضمناً عکاسی هم دارند !

لازم به ذکر است که این افراد در حال حاضر مشغول مطالعه متن روی پلاکارد در حمام اوین میباشند لیکن ممکن است به جهت تکرار تاریخ آنها نیز تا پس فردا به بند جیم منتقل بشوند تا نبوی دوباره آنها را نصیحت بکند بعد نصیحتش را پس بگیرد بعد فرار بکند بعد کیهان تمام اینها را افشا بنماید تا نبوی بیشتر متواری بشود ! قرار شده کیهان سه تا گاومیش نذر امامزاده داریوش و شرکاء بنماید تا خدای نکرده در حال فرار بلائی سر نبوی نیاید چون آنوقت کسی نیست که سایر متواری ها را نصیحت بنماید بعد آنرا پس بگیرد بعد ..... !
در پایان خواهشمند است به جهت تعجیل در تکرار تاریخ پاراگراف آخر را چند دفعه دیگر هی بخوانید !