2008/07/18

#83

در راستای تبادل اسراء و کشته شدگان بین حزب الله و اسرائیل


بابا اسراء لبنان رو پس دادن تو چرا خوشحالی این وسط ؟!

تصویر دختر شایسته لبنان هم از عقب هم از در عقب !

به این دلایل جمهوری اسلامی از این اتفاق خیلی خوشحال است :

 1. راهپیمائی و شعار و دیوار نویسی و تجمع و اینجور چیزها که رو شاخ !
 2. اصلاً مرگ بر کسی که ما هرچی به اردوگاه اسرایش موشک زدیم باز هم همانها را زنده بما برگرداند !
 3. ما خیلی وقت بود هر کاری میکردیم کسی کاری نمیکرد که شکست بخورد !
 4. این وسط جنازه های اسرائیلیها هم افتاد گردن حزب الله ما هم که تا حالا کسی را نکشتیه ایم !
 5. بعد از مانور موشکی بد آبروئی از فتوشاپ رفت ما به یک همچین چیزی خیلی احتیاج داشتیم !
 6. احتمالاً وسط اسراء لبنانی چندتا از دیپلماتهای ما هم بودند که راستی حال شما چطوره ؟!
 7. چندتا از اسراء هم میدان ونک را خیلی بهتر از فلکه دوم بیروت بلد بودند که ... الو ... الو ... قطع شد !
 8. راستی از وقتی این لبنانیها اسیر شدند دانشجوهای ما هم زیاد تحصن میکنند ولی تازگیها هوا خیلی گرم شده ها !
 9. دو روز است که نفت بشکه ای ۱۶ دلار ارزان شده امیدواریم با آزادی بشکه های حزب الله این نقیصه بر طرف بگردد !
 10. جنازه اسرائیلی ها خیلی بیشتر از نره خرهای حزب الله ارزش دارد که این خودش برای ما که خیلی نره خر حزب اللهی داریم پیروزی مهمی است !
 11. ما ۳۲۰ هزارتا قبر کندیم که جنازه بکنیم توش ولی معلوم شد اگر ۳ تا جنازه پس بدهیم تمام ایران را بهمان پس میدهند که همان بکنیم توش !
 12. این وضعیت بشدت بیمار اقتصاد ما هم خیلی وقت بود که هیچ دلیلی نداشت ولی حالا هم ندارد و اصلاً پول در مقابل این پیروزی بزرگ چرک کف دست است تو چی میگی ؟!
 13. اولش خیلی ناراحت شدیم که دیگر بهانه برای موشک پرانی نداریم ولی بعدش یادمان افتاد که اسراء ما ۱۰ تا بوده اند ولی اینها بما یازده تا پس داده اند پس بیگیر که اومد !
 14. اسرائیلی ها از زنده ما میترسند ولی ما از مرده شان هم اصلاً نمیترسیم بلکه آخرش موشکها چندتا بود راستی ؟!
 15. چه بسا که ممکن است بعضی از این اسرای آزاد شده همانهائی باشند که ما چند وقت پیش تشییع جنازه کردیم ولی این چه ربطی دارد به اینکه هم از توبره بخوریم هم آخور ؟!

نتیجه : ما عموماً آدمهای خوشحالی هستیم از کمترین بهانه ها برای خوشحالی استفاده میکنیم شما چی میگید این وسط ؟!
نتیجه مهمتر : اینهم یک متن "شماره دار" کوتاه برای اینکه اینهمه قر نزنید به جانم !