2008/07/05

#45

بسم الرب الهخامنشیان و کوروشین !

اینجانب فرهاد کوهکن دوست پسر خواهر مکرمه شیرین که پیشینه اخلاقی هردویمان در گشت ارشاد دربار خسرو کاملاً موجود میباشد در حال حفاری در منطقه عملیاتی فرهاد ۴ جبل بیستون بودم که متوجه کتیبه ای گردیدم که تابحال نگردیده بودم و لذا در این لحظه پر خیر و برکت تا رحیم مشائی به آن آب نبسته اصل و ترجمه متن روی آنرا که همانا منشور حقوق بشر جمهوری هخامنشیان اسلامی نوشته حضرت العظمی کوروش (د.م.ز.آ)* میباشد در اینجا می آورم باشد تا با دعای خیر امت قهرمان پرور به صیغه شیرین نائل بیائیم انشالله تعالی !

* ( د. م. ز. آ - مخفف دام مقبره الزیر الآب انشالله تعالی ! - مترجم ! )

منشور حقوق به شر جمهوری هخامنشیان اسلامی !


خط اول --> ~¤!٫٪،{{~¤!٫٪،{}؟؟_(&*&$#":P}>~¤!٫٪،{":L#~`/';,,^^*(_+\

که یعنی : من ماحامود با اشعه ایگرگ امام زمان میباشم ! همانا بشر دو جور حقوق میدارد یکی را آخر ماه بهش نمی دهیم یکی را تا آخر عمر نمیدهیم ! و حقیقت که همانا من (که خدایم از آفرینش پشیمان باد !) چون خودم آدم نیستم پس هیچکس را بشر نمیدانم جز هوگو چاوز (که مر خدای را همزادمان باشد !) و قوم ایسرائیلیان یا باید محو بگردند و یا ما جمعه تمامی بسته های ۱+۵ و نیز ۱-۷ را پذیرفتیم ولو اینکه زورمان می آمد چونکه اینقدر مر سربازان گمناممان را زرت و پرت نمودیم که امریکا داشت راستکی بما حمله ور میشد حال آنکه ما خودمان END حمله کنندگانیم ! و بشر حق دارد که هیچ نداشته باشد ولی حیثیتش را نیز ما ببریم و بشر حق دارد که وبلاگ نداشته باشد مگر اینکه ما کسی را برای اعدام نداشته باشیم و بشر حق دارد که ریخت و قیافه هم نداشته باشد چون ما میدهیم سردار رادمئادیان که در جنگ با دوشمن فرضی در دو جبهه با ما جنگیده او را دور میدانها کتک بزند و بشر حق دارد که برود دانشگاه چون ما بیخود به این بسیجی ها پول نمی دهیم و بشر حق دارد که زنده بماند تا حکیم بوعلی در پزشکی خیلی قانونی خودکشی او را تائید بنماید و بشر حق دارد تا دریا داشته باشد چون روس مئاسیه گان ازمان انتظار دارند و بشر باید رودخانه داشته باشد تا آبش را ببندد به قبر جد و آبادمان بعد بگوید خشکسالی آمده تا آیت الله حائری سوم نماز بارانشان بخواند و ما برقها قطع بنمائیم و بشر نباید اصلاً ماشین داشته باشد چون هنوز کارت بنزین به خط میخی تحریر ننموده ایم و بشر اگر آنور خلیج باشد حق دارد که به اینور خلیج بگوید العربی و بشر خیلی چیزهای دیگه هم حق دارد و حق ندارد ولی توی این کاغذ کسی برایمان ننوشته و در سفر کوهستانی بعدی برایتان میگوئیم چندتای دیگر را ! همانا خداوندگار خشن خشتک همه تان را دربکناد انشالله تعالی !

خط دوم --> ¤ِ ّ:ّ\#@$%~_٫٬{،×٫~¤!٫٪،{{}؟؟/\//\$@"{«:^^*~`]+ـ(،٪::(

و همانا خدا بجز ما فقط یکی است که اگر ما را در بغدئاد دزدیده بودند پس خداوندگار دیگر زاپاس نمی داشت و بشر را خاک بر سر میگردید و اگر در بلاد روم بما زودتر اشعه میزدند شاید تا ما کمتر شعر چیزدار می سرودیم و ما من شور ساختیم چون در زمان هخامنشیان سیفون اختراع نگردیده بود و فقط آفتابه بود که در دو مکان کار ما راه می انداخت ! یکی به دور گردن همانا کسانیکه دکترای اوباش از هاروارد و کمبریج و مونیخ و زوریخ و چندتا ایخ دیگر داشتند و پدرسگها قصدشان خدمت به میهن (که نابود بادا گردد !) بود و یکی به گردن باز هم اوباشی که میخواستند بروند دکترا بگیرند تا به میهن پاکان (که مرگ بر آن ضد ولایت وقیحشان باد !) خدمات فراوان کنانند ! پس ما هر دو را به بالای وانت تیشگان سوار نموده و بر قوم آریا (که قطعنامه های فراوان بر او باد !) نشانشان دادیم تا عبرت متجاوزان امریکائی در عراق گردد تا بدانند ما محمودمنشیان با کسی شوخی موخی نداریم مگر اینکه متکی جمعه گفته باشد آقا نزنید گه خوردیم ! پس از نشانه های برکت فراوان ما هم یکی این باشد که بعد از آمدنمان برکت از دنیا رخت بربندد تا بشر حق داشته باشد که دیگر آفتاب پرست را نپرستد بلکه او را بخورد ! و بشر حق دارد هزار هزار هزار سال بعد همانگونه زیست کناد که هخامنشیان الآن میکنند بلکه وضع الآنیها بهتر و بشر حق دارد تا سرعت اینترنتش به حدی باشد تا زودتر از شتر ما e-mail به مقصد نرساند و بشر حق دارد تا حدی زندگی کند که عین بهنود شجاعی به سن قانونی برای اعدام رسیده باشد و بشر حق دارد که غیر از من و احتمالاً خدا ، معظم له را نیز بپرستد و بشر حق دارد که به تعداد ما امام داشته باشد و بشر حق دارد که مسلمان باشد ولی اینجوری که ما میگوئیم و بشر حق دارد که هیچ حقی نداشته باشد چون ما کتیبه مان دیگر جا برای نوشتن ندارد !

?//\";#%^@- ( که یعنی نثار روح میهن پاکان رحم الله من یقراء فاتحة مع الصلوات ! )