2008/07/05

بمیرد بمیرد دشمن فرضی من !

بدینوسیله علیرضا دو سه روز است که بشدت به بیماری کسالت نوع B مبتلا شده و اگر همینطوری پیش برود قبل از اینکه اعدام بشود خودش به زبان خوش قبض را میگیرد و از دار فانی به سهولت میرود بالا !

از عموم امت سرافراز افکن پرور غیورمند امید انجام اعمال معنوی زیر که کاملاً مربوط به اینجور موقعها میباشد میرود باشد تا شما تمام اینکار ها را بکنید ولی ما آخرش خوب نشویم !

نخ بستن به دور تمام انگشتان پا ، فوت کردن به سر و کله اطرافیان ، سوار کردن کلیه اولیاء به چرخ و فلک از طریق گرداندن تسبیح ، دعای ضد جوش غرور جوانی مندرج در روی جلد کلیه کتبهای معتبره چاپ قم ، دعای بهبودی برای دشمن داخلی از طریق نفرین دشمن خارجی ، خواندن کلیه نمازهای قضای اینجانب فقط به مدت ۳۴ سال ، دعای گل زیر طاقی مخصوص خانوم حضرت رقیه ، ذبح تمام انواع جانداران موجود از جمله آدمیزاد به نیت دوری قضا بلا ، شکاندن تخم مرغ روی سر ما بعد از بردن اسم محمود به جهت فرستادن لعنت بر چشم بد ، نتراشیدن ریش در راستای تجدید میثاق با آرمانها و ساسانها و چه بسا کامبیزها ، سر دادن تکبیر روی پشت بامها بعد از هر بار عطسه ، استفاده از کمربند لاغری بعنوان سیمیلاتور سینه زنی به شوق اهل بیت موجود در خانه ، نصب قفل فرمون و زنجیر چرخ به تمامی انواع پنجره های فولادی و بلکه فلزات محکمتر ، تماشای اخبار از تلویزیون و تائید آن به جهت نشان دادن حسن نیت به خداوند ، انداختن تمام انواع ادعیه موجود در آب روان ، پرداخت مبلغ دو تومن به اولین ریشوی دم دست به جهت سهولت قبولی کلیه طاعات و عبادات شما تا فردا و .....

انتظار میرود تا علیرضا بعد از انجام اعمال فوق توسط شما یکدفعه تبدیل به خرچنگ شده لیکن بهبودی اش را بدست بیاورد یا اگر نیاورد بهبودی او را بدست بیاورد یا اگر هیچکدام اینها نشد مرحوم ابوالقاسم حالت محل کسالت تمام جهانیان را حواله بدهد رو به بهبودی !