2008/07/05

#46

آخرین اخبار خط مقدم جبهه های نور علیه بی برقی از خبرگزاری فارس !

تصویر سردار نفس کش آبادی وزیر جنگ و محو و خونریزی در حال خروج از وزارت جنگ و محو و خونریزی !

در حال بدلیل رفع خطر جنگ ، بعضیها بعد از دو روز تحمل دوباره به زرت و پرت افتاده اند و هم اکنون با توجه به صفحه اول خبرگزاری فارس ما الآن یک هفته است که هم با امریکا یک هفته جنگیده ایم هم امریکا را بمدت یک هفته شکست داده ایم هم یک هفته است که ول کن یقه آن بدبختها هم نیستیم ! مدیر عامل آن خبرگزاری محترم که با حفظ سمت وزیر جنگ و کشتار دسته جمعی جمهوری اسلامی نیز میباشد دراینباره اقدام به تاسیس شعبه دوم خبرگزاری جنگی فارس نموده تا درصورت پیشامد هرگونه واکس اضافی به آنجای سران نظام که موجبات توقیف مجدد آن خبرگزاری جهانی را فراهم می آورد از شعبه دوم خود ما را در جریان تازه ترین خبرهای شکست نور در زمان قطع برق قرار بدهد !

این اخبار حاکی از آنست که از قرار معلوم ما یک جنگ ۳۳ دقیقه ای با امریکا در پیش رو داریم که البته امریکائیها به نشانه یأس و ناامیدی قرار است بروند بقیه کشورهای دور و بر ما را هم بگیرند تا به جمهوری اسلامی خر فهم بنمایند که بابا بچه زدن نداره ! ضمناً بدلیل اینکه الآن امریکائیها بما کاری ندارند و اتفاقاً ما به همین دلیل خیلی باهاشان کار داریم قرار است به این جنگ نابرابر که در آن یک قایق تندروی ما تمام رزم ناوهای امریکا و بقیه جاها را غرق و غریق رحمت میکند بگوئیم جنگ تحمیلی ! جمشید آریا نیز در بیانیه ای ضمن حمایت از کلیه چیزهای قابل حمایت آمادگی کامل خود را برای بازی در کلیه فیلمهائی که در آن یک بسیجی میرود چندتا کشور را غنیمت میگیرد و می آید اعلام نموده است !

در همین راستا وزیر دفاع مقدس امریکا دراینباره گفته من دراینباره هیچ حرفی برای گفتن ندارم ! همچنین کارشناسان معتقدند که بجز آقا به هیچ چیز دیگری معتقد نیستند ! سردار باقرزاده که هیچ ربطی به عین الله باقرزاده ندارد جز اینکه هردویشان سرکاری اند امروز در خبرگزاری فارس از صلیب سرخ خواسته تا لیست اسامی کلیه نیروهای حاضر در منطقه را اعلام بنماید که بعداً نگویند چندتا از جنازه ها گم شد چون ما اصلاً حوصله جنازه های گمشده دانشجوهای خودمان را هم نداریم چه به سرباز صفرهای امریکائی ! (اصل خبر را اینجا بخوانید و بشدت بخندید !) صلیب سرخ نیز در پاسخ گفته ما اسم نمیدهیم بلکه فقط عکس میدهیم جنازه میگیریم ! همچنین سردار تنومند بعلاوه ۴۸۰ کیلوگرم اسلام فیروزآبادی نیز در محل ستاد جنگ خبرگزاری فارس اعلام نموده "نباید با طناب پوسیده بوش توی چاه رفت" . کارشناسان معتقدند که اگر کسی با طناب بوش توی چاه برود با سیم بکسل حضرت عباس هم نمیتواند دربیاید ! سردار جعفری نیز مجدداْ اعلام نموده که ما "امریکائیها را به قعر دریا میفرستیم" ! منابع آگاه میگویند فقط امریکائیها هستند که در صورت غرق شدن به قعر دریا میروند چون بقیه از طریق غرق شدن به ملکوت اعلاء میروند !

ضمناً خبرگزاری فارس در سال نوآوری اقدام به درج گفته هائی از کسانی نموده که احتمال دارد بعداً مشابه همان حرفها را بزنند ! بعضیها معتقدند که بعضیهای دیگر قبل از حرف زدن اول به خبرگزاری فارس نگاه میکنند تا بدانند چه حرفهائی را باید بزنند ! این مطلب در مورد رئیس جمهور امریکا نیز کاملاً صادق است چون خیلی از چیزهائیکه ما از او شنیده ایم را خود بدبختش هنوز نگفته ! دیگر اقدام خیلی جالب و نوآورانه فارس تهیه تفاسیر دقیق از حرفهائی است که هیچ ربطی به آن تفاسیر ندارد ! مثلاً معنی اینکه جلیلی دیروز افتاده بود داشت آنجای سولانا را ماچ میکرد میشود اینکه ما دقیقاً داریم بمب اتم میسازیم فرمایش ؟!

بنده البته بدلیل نقصان دانش بشری در برابر دانش الهی قادر به تفسیر خیلی چیزهای مهم دیگر از خبرگزاری فارس نیستم که امیدوارم با اعدام کلیه ولاگنویسان این نقیصه کاملاً بر طرف شود انشالله تعالی !