2008/08/07

#126

در راستای بازیهای تدارکاتی تیم ملی با تیمهای پرت و پلا و بازی آخر با تیم فلسطین

میگم قطب شمال تیم نداره ما باهاش بازی تدارکاتی کنیم ؟!

اطلاعیه اردوی تیم ملی !

در اینجا به جهت خشنودی خانوم حضرت رقیه که اگر نمی بود چه بسا ما الآن سه هیچ به همین فلسطین باخته بودیم با علی دائمی کاپیتان ـ مربی ابدی تیم ملی گفتگوئی ترتیب دادیم که برای حمایت از جنگ ۳۳ روزه آنرا در زیر می آوریم :

ما : آقای دائی به نظر شما چرا ما هی این تیمهای طراز اول دنیا را میبریم ؟!
دائی : بخاطل این نخی که آیت الله مکالم به انگستم بسته و حضلت لقیه و لهنمودهای لهبل فلزانه و حمایت لئیس جمهول و داول چهالم و توجهات ننه حضلت عیسی بخاطل آندلانیک تیمولیان !

ما : دیروز طبق آخرین رده بندی فیفا تیم ایران ۸ پله سقوط کرد چرا ؟!دائی : بخاطل اینکه من قول قهلمانی نمیدم ولی داول به نفع میگیله هی به تیم حلیف اوت دستی میده دل صولتیکه ما چهال تا موقعیت صد دل صد گل داستیم حتی سه بال توپ گل هم سد ولی داول بمن میگه دلوازه حلیف اونوله اینول دلوازه خودتونه یعنی شما میگی من با مدلک مهندسی متالوژی نمی فهمم دلوازه ما کدوم طلفه ضمن اینکه من وقتی لفته بودم افلیقا قلعه کسی کنم به فیفا گفته بودم بلای بازیهای ما شیش تا داول بذاله ولی بازم هی به اونا اوت دستی میده !

ما : فکر میکنید ضعف تیم ما بیشتر در کدام نقاط باشه ؟!
دائی : البته الآن یه کمی زوده چون ما هنوز با تیم خط استوا بازی حساسمونو نکلدیم ولی بعد از بازی با تیم مثلث بلمودا اگه قبول کنن که من هر یازده تا تعویض خودمو انجام بدم فکل کنم تیم ما باید یک کمی هجومی تل بازی کنه تا موقعیت خطلناک ایجاد بشه و بزنیم به تیل دلوازه ولی بازی با تیم اسکلستان قفقاز بلای لوحیه بچه ها خوب بود فقط محسن بنگل یه کمی خشن بازی میکلد که با خودم عوضش کلدم چون مالدینی دو سال از من بزگلگتله ولی تا پالسال بازی میکلد تازه من تو الدبیل ولزشکاه علی دائی هم دالم ولی اون تو میلان ولزشگاه مالدینی نداله !

ما : آیا دیگه با باشگاه سایپا همکاری نمیکنی ؟!
دائی : من دیگه فقط با کالخونه سایپا همکالی میکنم تازگیها هم قلاله با مالزی یه جول ماشین جدید بسازیم منم تیمو میبلم با مالزی بازی تدالکاتی بلگزال کنیم چون منم باید به کالای شخصیم بلسم اون آسمناخلاش جردن هم که تموم بشه میفروشم میرم الدبیل سه تا ولزشگاه بلای المپیک ۲۰۲۸ افلیقای شمالی میسازم تیم ملی فقط شایسته سالالیه من چند لوز پیش ۵ تا بازیکن سایپا لو آولدم تیم ملی یکی از یکی سالالتر تو فلسطین هم بلدمشون تو زمین با دولبین ازشون فیلم گلفتن ندیدی ؟!

ما : توصیه شما به بقیه ورزطشکارها چیه ؟!
دائی : همونطولیکه امام فلموده من ولزشکال نیستم ولی تیم ملی لو خیلی دوست دالم من بزلگتل از اونی هستم که بخوام توصیه ای داسته باشم ولی به جوونها توصیه میکنم برن متالوژی بخونن بعد تو تیم دانشگاه چندتا لو پائی بزنن بیان از سایپا پلاید بخرن بعد بلن جلدن تو برجسازی به ملبی تیم ملی کمک کنن منم قول میدم اول تو تیم سایپا شایسته سالالیشون کنم بعد تو تیم ملی بلای بازی تدالکاتی با موزامبیک بهشون بازی بدم که اینکال ۲۵ سال طول میکشه و میشه اواسط دولان ملبی گلی من تو تیم ملی که شدم مدیل عامل کل سایپا به همه پلاید دوگانه سوز میدم !