2008/07/05

#44

من بخاطر تصویر قبلی مندرج در این صفحه از شما جداً عذرخواهی میکنم چون کاملاً حق با شما بود

مهرداد بذرپاش مدیرعامل گروه صنعتی سایپا : مگر دولت قتل كرده كه از آن انتقاد می‌كنید ؟ (نواندیش)

دو کلمه از ننه عروس شدیداً !


با توجه به این فرمایش خیلی متین نتایج زیر فوری مستفاد میگردد :
 1. دولت حتماً باید قتل بکند تا ما از آن انتقاد بکنیم !
 2. در جمهوری اسلامی ما میتوانیم از قتل انتقاد هم بکنیم !
 3. دولت ما بعضی وقتها قتل هم میکند آنهم وقتیکه ما از آن انتقاد میکنیم !
 4. شاید هم برعکس اینطوری که وقتی ما از دولت انتقاد میکنیم معلوم میشود که دولت دوباره قتل کرده !
 5. با این حساب اینقدری که ما از دولت انتقاد میکنیم الآن جمعیت ایران باید شده باشد ۷ نفر !
 6. چون جمعیت ایران بیشتر است پس معلوم میشود که ما از دولت انتقاد نمیکنیم چون میترسیم ما را به قتل برساند !
 7. پس چرا وقتی ما به دولت میگوئیم قاتل باز هم ما را قتل میکنند ؟!
 8. ممکن است دستور زبان عوض شده باشد اینطوری که مفعول همان فاعل هم هست منتها بعد از انجام قعل !
 9. رابطه قتل با انتقاد دوطرفه است اینطوری که اول ما از دولت انتقاد میکنیم بعد دولت قتل میکند یا اینکه اول دولت قتل میکند بعد ما از آن انتقاد میکنیم بعد دولت دوباره قتل میکند ! اینطوری خیلی هم باحال است !
 10. کاش میشد ما هم یک نفر را در دولت قتل بکنیم بعد بقیه هرچی میخواهند ازمان انتقاد بکنند !
 11. آزادی بیان یعنی اینکه آدم به آزادی خودش انتخاب بکند که چطوری به قتل برسد !
 12. البته چون از قتل میشود انتقاد کرد پس بعبارت دیگر آزادی بیان همان میشود فراهم سازی بستر انتقادهای بعدی از دولت !
 13. توجه داشته باشید که قتل با تیر خلاص خیلی فرق دارد چون مقتول منتقد است ولی تیر خلاص را به منتقد مقتول میزنند !
 14. از این به بعد هرکی خواست خودکشی بکند برود از دولت انتقاد کند !
 15. برای خودکشی هم طناب و ارتفاع لازم نیست بروید وبلاگ بزنید چون تمام وبلاگها دارند از دولت انتقاد میکنند !
 16. اگر وبلاگ نزدید هم مهم نیست بروید اخبار تماشا کنید !
 17. زندانیهای سیاسی در اوین میروند حمام از دولت انتقاد میکنند !
 18. قتلهای زنجیره ای شامل حال کسانی میشود که در صف پمپ بنزین از دولت انتقاد میکنند !
 19. کلانتری ها هم میشوند همان یکجور فروشگاههای زنجیره ای !
 20. دیوانه زنجیری هم کسی است که قبلاً از دولت انتقاد میکرده ولی بعداً قصر در رفته !

نتیجه روانشناسانه : نکنه رئیس جمهور ما هم خدای نکرده از دولت قبلی انتقاد میکنه که اینطوری شده ؟!
نتیجه الا بختکی : ما چقدر شانس آوردیم که رئیس جمهورمان هر چقدر هم که عیب و ایراد دارد حصبه و وبا ندارد اگر داشت آنوقت چون دولت مهرورزی است می آمد منتقدانش را ماچ میکرد میشد همانی که باید بشود !
نتیجه ترکی : آقای بذرپاش این وسط تو رو سننه ؟!