2008/07/04

#43

در راستای اینکه جمهوری اسلامی برای اولین بار در طول تاریخ قرار شده جواب بسته پیشنهادی را یک هفته ای بدهد و نیز به شورای امنیت قول داده است که از این به بعد در جواب قطعنامه برایشان گه خوردم نامه تصویب بنماید ما در این لحظه سراسر ملکوتی نظر بشدت کارشناسانه مان را در اینجا بشدت اعلام میداریم باشد تا از این به بعد دیگر چیزی نباشد !

به پنج دلیل ما با امریکا نجنگیدیم ولی پیروز شدیم !

جمهوری اسلامی فکر میکند نفر سمت چپ گاو است درصورتیکه همه میدانند که نفر سمت راست گاو نیست !
  1. جمهوری اسلامی تنها جای دنیاست که قادر است در بهترین شرایطی که میتواند داشته باشد کاری بکند که امریکا در بدترین شرایطی که دارد بما حمله کند بعد که امریکا در بهترین شرایط قرار میگیرد و ما در بدترین شرایط ، همان کار اول را دوباره بکند که امریکا حمله نکند ! خیلی باحاله ها ! اینطوری امریکائیها تا بخواهند بفهمند که چی به چی شد احمدی نژاد ۸ بار رفته افریقا ۹ بار رفته سفر استانی و تمام دنیا فهمیده اند که ما چرا پیروز شدیم !
  2. دقیقاً همین امروز که تمام سران جمهوری اسلامی افتاده بودند داشتند آنجای سولانا را واکس میزدند جنتی که بتنهائی ۱۸ تا سر در سران نظام محسوب میشود در خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که تورم مال الآن نیست و قبلاً هم بوده شما یادتان نمی آید ! کاسپاروف دقیقاً به این حرکت میگوید کیش و مات ! یعنی آگاهترین فرد در جمهوری اسلامی قادر است خودش را چنان به ناآگاهی بزند که غیر از ما امریکائیها هم پشمشان بریزد که اگر ما قراره ۲ ساعت دیگه حمله کنیم پس این چی میگه اگر این چی میگه پس بوش چی میگه ؟! اینطوری باز هم تا بخواهند بفهمند چی به چی شد احمدی نژاد دلایل پیروزی ما را بعد از اخبار به همه اعلام کرده !
  3. اینروزها ما هر چقدر که به همینروزها نزدیکتر میشدیم آنهائی را که روری هزار بار در هزار جا هزارتایشان می دیدیم حالا روزی هزار بار در هزار جا هیچکدامشان را نمی بینیم جوری که فکر میکنیم امریکا دیشب حمله کرده و آنها را کرده توی گونی ولی ما چون دیشب خواب بودیم الآن خبر نداریم ! بعد تا ما بخواهیم از امریکائیها قضیه را بپرسیم و آنها بخواهند بفهمند که چی به چی شد که جواب ما را بدهند احمدی نژاد در ریاست جمهوری با چندتا خبرنگار ریشو گفتگوی صمیمانه کرده و به نمایندگی از تمام نهادهای جهان دلایل پیروزی ما را بهشان گفته !
  4. تا دیروز فرمانده سپاه جوری آمار تلفات نیروهای امریکائی را اعم از زمینی و هوائی و دریائی و زیردریائی و مختلط میداد که ما فکر میکردیم رسماً داریم با امریکا می جنگیم خودمون خبر نداریم ! خبرگزاریهای جمهوری اسلامی هم که عموماً به اینجور خبرها اینقدر خوب پوشش رسانه ای میدهند که یهو از آنطرفش میزند بیرون و توقیف میشوند این آمار را بخوبی به اطلاع جهانیان رساندند ! بعد امروز تمام خبرگزاریها بجای عکس فرمانده سپاه و موشک شهاب ۳ چنان عکسی از سولانا درج کرده اند که ما فکر کردیم منظور از امریکا و تمام دشمنان ما در تمام جهان همین سولانا بوده و ما نمیدانستیم ! اینطوری تا ما و سولانا و امریکائیها بخواهیم بفهمیم کداممان دوستیم کداممان دشمن احمدی نژاد رفته قم و علاوه بر تشریح نحوه روئیت امام زمان و ترور توسط مریخیها با اشعه ایکس دلایل پیروزی ما را به اطلاع تمام فضلا که در دنیا هیچکس ازشان فاضلتر نیست رسانده و تمام شده رفته !
  5. اینروزها ما هی منتظر بودیم که رهبری یک حکم تر و تمیز جهاد بدهد ببینیم چند نفر حضرت عباسی دارای آن قسمت لازم بدن (!) برای اطاعت از چنین فرمانی هستند ! اتفاقاً ایشان حکم جهاد هم دادند و کسانیکه از آن قسمت لازم بدن فقط جایش را دارند هم حضرت عباسی اطاعت کردند منتها آدرس مشخصات جهاد ایشان جوری است که الآن تمام دنیا فکر میکنند منظور جمهوری اسلامی از امریکا وبلاگنویسها و بد حجابها و مو بلندهای خودمان هستند طوری که امریکائیها همینطور هاج و واج وسط خلیج توی ناوهایشان دارند پس کله شان را میخارانند که چی چرا چطوری شد ! این وسط تا معلوم شدن چطوری و چی احمدی نژاد رفته سازمان ملل و ضمن روئیت سایر شجره طبیه ولایت دلایل پیروزی ما را ایندفعه برای خود امریکائیها گفته !