2008/08/08

#128

* در راستای ارائه برگه های آماری دولت منت گذار به جهت دریافت اطلاعات خانواده ها در "مراکز معلوم" که البته هنوز منظور از این مراکز معلوم ، معلوم نیست بر آن شدیم تا به جهت آشنائی مسلمانان جهان تعدادی از سوالات برگه های مذبور را در زیر بیاوریم که اتفاقاً همینکار را هم کردیم که این خود از برکات نظام و نشانه یاس و ناامیدی دشمنان در المپیک 2008 چین است !

محمود توئی کعبه و بتخانه بهانه !


سوال اول ) آیا کاملاً موافقید که ما سوبسیدها را حذف کنیم ولی به شما ماهی دو هزار تومن بدهیم ؟
 1. بله یک مو از خرس کندن غنیمت است !
 2. بله این تن بمیره همان دو هزار تومن را هم بهمان ندهید !
 3. بله مگه قراره شما هر چیزی از ما میگیرید بجایش یک چیزی بهمان بدهید ؟!
 4. بله نیکی و پرسش ؟!

سوال دوم ) آیا شما در ارائه آمار خود بما راست میگوئید ؟!

 1. بله مگه شما در ارائه آمار خود بما راست نمیگوئید ؟!
 2. بله شما که خودتان آمار همه ما را دارید !
 3. بله فقط همینمان مانده که دروغ بگوئیم شما آن دو هزار تومن را هم بهمان ندهید !
 4. بله جواب این سوال خیلی واضح است از ما فقط سوالهای سخت بپرسید !

سوال سوم ) آیا خانواده شما راستی راستی ۵ نفره است ؟!

 1. بله بچه ها را فراری داده ایم خارج !
 2. بله همه بچه هایمان خودکشی کرده اند بعد از طی مراحل اداری شهید محسوب نشدند !
 3. بله منتها بچه هایمان هم با زن و بچه هایشان ۱۸ تائی با ما زندگی میکنند !
 4. بله فرنگیس ما سه ماهه است چطور در انتخابات با شناسنامه اش رأی میگیرید ولی موقع کوپن دادن آدم نیست ؟!

سوال چهارم ) آیا از اینهمه آسایش و رفاه و خصوصاً امنیت خیلی راضی هستید ؟!

 1. بله ایشالاّ امریکا بهتان حمله کند !
 2. بله آن دفتر حافظ منافع بزند به کمرتان ایشالاّ !
 3. بله ولی اگر با اسرائیل بجنگیم بهانه شما برای ندادن همان دو هزار تومان جور میشود !
 4. بله اگر قبول ندارید فردا برویم راهپیمائی !

سوال پنجم ) آیا موافقید که سوبسیدها نقدی بشود و لاریجانی حرف مفت میزند که نمیگذارم ؟!

 1. بله شماها خیلی حرف مفت میزنید !
 2. بله شماها یکی در میان حرف مفت میزنید ایندفعه نوبت لاریجانی است !
 3. بله مجلس هر حرف مفتی که به ضرر ماست را میگوید مخالفم ولی تصویب میکند !
 4. بله آن دو هزار تومن را هم ندهید بعد بگوئید لاریجانی حرف مفت میزند !

سوال ششم ) آیا ۱۸ برابر شدن درآمد نفتی دولت هیچ ربطی به ۱۸ برابر شدن قیمتها اصلاً ندارد ؟!

 1. بله مگه شوخی هم داریم ؟!
 2. بله یک میلیارد دلار دیگر به عراق و سریلانکا بدهید !
 3. بله تنگه هرمز را ۲ ساعته می بندیم همان دو هزار تومن هم میپرد !
 4. بله با افزایش تورم دشمن شکست میخورد حتماً !

سوال هفتم ) آیا این پنج هزار تومنای که به حقوقتان اضافه کرده ایم مگه تمام مشکلات شما را حل نکرده است ؟!

 1. بله اینکار رفراندوم مشروعیت نظام است !
 2. بله ما نفری پنجاه هزار تومن میدهیم بگذارید رفراندوم راستکی برگزار کنیم !
 3. بله به ازاء این پنج هزار تومان باید ماهی پانصد هزار تومان بدهیم برای اندوه لبنان !
 4. بله فقط نیروی انتظامی ختنه کردن را هم پلمپ کرده میگوید ور رفتن با امنیت روانی خانمها شوهرم بیکار است !

سوال هشتم ) بطورکلی نظر شما درباره چی است ؟!

 1. بله از کی تا حالا نظر ما برای شما مهم شده ؟!
 2. بله همه کارها را میکنید بعد نظر ما را میپرسید الهی خدا ازتان نگذرد !
 3. بله بی حجابی زن از بی پولی مرد اوست !
 4. بله آن دو هزار تومن هم سگ خور بهمان ندهید !