2008/08/08

#129

آيت الله علم الهدي امام جمعه مشهد : نبايد پرچمدار ما در المپیک خانم ورزشکار باشد. (ایسنا)

ببخشید آنجا صحنه کربلا بود یا صحن المپیک ؟!

پرچمدار ایران درحالیکه نباید زن باشد ولی دارد میخندد بی حیا !

به این دلایل نباید پرچمدار ما در المپیک زن باشد :

 1. آنوقت همه دنیا فکر میکنند زنان ایرانی هم آدمند درصورتیکه نباید از این فکرها بکنند !
 2. دشمن میگوید اگر اینها اینقدر متمدن هستند پس چرا رئیس جمهورشان اینقدر عقب افتاده است و این با منویات نظام جور درنمی آید !
 3. پرچمدار باید روی صحن المپیک در چین رژه برود نه روی اعصاب جمهوری اسلامی در ایران !
 4. دنیا فکر میکند آبجی مچاله ها دور میادین با پرچم اسلام رژه میروند که برای پرچمداری المپیک تمرین کرده باشند !
 5. اصلاً جور درنمی آید که زنهای ایران هم برای جمع آوری امضاء علیه نظام رژه بروند هم برای المپیک برای همان نظام !
 6. تا بوده اینطوری بوده که جمهوری اسلامی خشتک زن را بالای سرش پرچم میکرده تا میدان المپیک رژه میرفته اینطوری نبوده که زن خشتک جمهوری اسلامی را بالای سرش پرچم کند در المپیک رژه برود !
 7. اگر یک زن پرچمدار باشد دشمن فکر میکند زنها در جمهوری اسلامی غیر از خانوم جلسه ای ممکن است ورزشکار هم باشند !
 8. از صدر اسلام تا حالا اسم پرچمدار ما در تمامی عرصه ها عباس بوده شما بفرمائید کجای این اسم زنانه است ؟!
 9. رژه رفتن با پرچم تمرین میخواهد کی به ایشان اینکارها را یاد داده که با ما همانگ نشده و نمی شناسیمش ؟!
 10. اگر زنهای ورزشکار بخاطر رژه رفتن بشوند این ، خدای نکرده اگر مدال بیاورند چی میشود ؟!
 11. به علم الهدی گفته بودند چون اسلام و المپیک هر دو " ال "دارد با آن جمله بساز گفت زن نباید پلچمدال باشد !
 12. اگر یک زن بقچه پیچی شده پرچمدار المپیک باشد تماشاگران بقیه را ول میکنند می چسبند به او درصورتیکه "چسبیدن" به زن در ایران یک اصولی دارد که در چین ندارد !
 13. نفر قبلی که پرچمدار المپیک بود الآن در شورای شهر است درصورتیکه زن نباید بجز آشپزخانه به جای دیگری از شهر کار داشته باشد !
 14. جمهوری اسلامی بخاطر رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی سر و تهش چهار نفر را میفرستد المپیک که توی چشم نباشد اینطوری اگر هیچکس را نمیفرستاد المپیک باز توی چشم بود !
 15. اصلاً این حرفها را ول کن یعنی واقعاً یکنفر شپشوی ریشو در چین پیدا نمیشد که چشمش هم اینجوری نباشد پرچم را بدهند دستش اینقدر حرف درنیاید ؟!