2008/07/03

#38

روزنامه "يديعوت آحارونوت" با اشاره به واكنش سريع و حساب شده ايران نوشت تاكتيك بزن، بگريز و نابودي كشتيها از تاكتيك‌هاي ايران در جنگ ‌احتمالي است (فارس)

* البته ما نمیدانم چرا وقتی این چیزها را میخوانیم یاد جنگ امریکا با عراق می افتیم که دقیقاً عین الآن تمام رسانه ها تمام اخبار را به نفع عراق گزارش میکردند طوریکه ما فکر میکردیم عراقیها نیروی دریائی و هوائی امریکا را روزی سه دفعه نابود میکنند . خدایمان بخیر کناد ...

جام زهرمار ، تسلیم ، پیروزی تا قیامت !

در اینجا به حهت تائید اینگونه اخبار راست و کاملاً واقعی تعداد دیگری از تاکتیکهای حساب شده جمهوری اسلامی را به نقل از نشریه "زاغارت جغول بغول" که از نشریات معتبره میباشد در زیر می آوریم :
 1. بزن ، پنج تا بسته توی آب ، فرار کن !
  این روش اصولاً بعد از فیلمبرداری موفقیت آمیز است اینطوری که اول فرار میکنند بعد فردایش فیلم میگیرند بعد دیروزش در اخبار همان فیلم را بما نشان میدهند ! کارشناسان معتقدند که این کارها بشدت امریکا را نابود میکند !
 2. نزن ، فرار کن ، بگو پیروز شدیم !
  در این روش نیز البته مردم در زمان خودش نمی فهمند چه اتفاقی افتاده لیکن بعد از گفتگوی خبری احمدی نژاد درباره گرانی ها ما می فهمیم که ضمناً پیارسال ما از جلوی ناوهای امریکائی فرار کرده ایم و امریکا شکست خورده و همین مسئله باعث ایجاد گرانی در جهان گردیده است که چون ما هنوز جزو جهان محسوب میشویم این گرانی های طبیعی شامل حال ما نیز میشود !
 3. بزن ، بکش ، بگو خودکشی کرد !
  این روش نیز باعث فارغ التحصیلی زود هنگام دانشجویان دشمن میگردد ! مراجعه به دادگستری به جهت نبش قبر موجبات شکست بیشتر دشمن را فراهم می آورد لیکن چنانچه دشمن بالای تپه های مهاباد و سنندج چال شده باشد لازم است تا اسرائیل حداکثر ظرف مدت سی سال محو بشود و اگر سی سال شد ولی محو نشد پس نباید کاری بکند که ما محو بشویم !
 4. بدزد ، اشعه ایکس ، بخندان !
  یک تاکتیک خیلی مهمی است که از ابتدای ظهور امام زمان در دانشگاه کلمبیا بکار میرود و در زمان سر و صدای مردم بدلیل تمام چیزهائی که باید داشته باشند ولی هیچکدامش را ندارند خیلی کاربرد دارد ! ناظران معتقدند که این روش باعث آن میشود که کارگران قند هفت تپه از خنده روی زمین پهن بشوند و دستگیری شان راحت بشود انشالله تعالی !
 5. تر بزن ، بگو امام زمان گفت ، از رو نرو !
  البته ما چون الآن فقط سه سال است که با این تاکتیک آشنا شده ایم لذا چیز زیادی از آن نمیدانیم لیکن ظاهراً اینطوری باشد که برای انجام تمام امور جاری مملکت ، دولت محترم بشدت نیازمند استفاده از آفتابه بوده و چون استفاده از آفتابه در انحصار نیروی انتظامی میباشد لذا رد دولت در تمام امور مملکت باقی مانده و غالباً به رنگ زرد پهنی قابل روئیت میباشد ! در اینجا ملت بعد از اخبار با نشانه های ظهور امام زمان از قبیل قحطی ، وبا ، تورم و امثالهم بخوبی آشنا میشوند !