2008/06/23

#15

رييس جمهور : پول نفت به جيب دولت نمي‌رود (ایسنا)

* جا دارد تا در اینجا این پیروزی بزرگ را به تمام جهانیان تبریک و تهنیت گفته و به همین مناسبت سه روز سینه بزنیم تا آقا خشنود بشود که خداوند با ما بیشتر حال بکند انشالله تعالی !

در اینجا به جهت حمایت همه جانبه از جیب دولت طبق عادت دیرینه مان این موضوع را به روش بیست سوالی مورد بررسی قرار میدهیم بلکه حالیمان بشود که منظور رئیس جمهور دانشمندمان چی بوده است خدای نکرده !

حالا وقتی که میگن داراخ داراخ دوراخه

کُتی کردن تن ما ته جیبش سوراخه !

اگر پول نفت به جیب دولت نمیرود پس به کجا میرود ؟!
 1. به جیب ملت میرود ولی از بس توی جیب ملت پول هست متوجه نمیشوند ؟!
 2. به جیب ملت میرود ولی ملت از بس پول ندیده اند فکر میکنند روزنامه توی جیبشان است ؟!
 3. به جیب دولت نمیرود ولی به جیب ملت هم نمیرود فقط تا دولت ما پولدار میشود لبنان برای اسرائیل شاخ و شونه میکشد ؟!
 4. قبل از اینکه به جیب دولت برود یک عده ای آنرا هپلی هپو میکنند که رئیس جمهور بعداً اسمشان را به همه میگوید ؟!
 5. به جیب یک کسانی میرود که دولت اسمشان را نمیگوید چون پالیزدار قبلاً اسمشان را گفته و الآن دارد خودکشی میکند ؟!
 6. پول نفت به جیب دولت میرود ولی دولت هی میرود سفر استانی بعد جیبش سوراخ میشود ؟!
 7. تازه بعدش هم میرود سفر افریقائی و ونزوئلائی که سوراخ جیبش گشادتر بشود ؟!
 8. دولت ما بجای اینکه سوراخ جیبش را بدوزد تازه موشک و ماهواره و آپولو هم هوا میکند که پول نفت به جیب مریخیها برود ؟!
 9. دولت دروغ میگوید چون فکر میکند پولهائی که توی جیبش است مال صادرات پشکل میباشد ؟!
 10. دولت راست میگوید چون در ازاء نفت اصلاً پول نمیگیرد بلکه یک چیزی هم سر میدهد که بگذارند جمهوری اسلامی علی الحساب روی کار باشد ؟!
 11. اول به جیب ملت میرود بعد دولت یک کارهائی میکند که مردم مجبور بشوند آنرا بریزند به جیب دولت تا اوضاع ایران همینجوری بماند ؟!
 12. اوضاع ایران همیشه همینجوری هست ولی دولت ما نفت میفروشد که پولش را بریزد به جیب دولت عراق تا اوضاع منطقه هم همینجوری بماند ؟!
 13. پس فکر میکنید فلسطینیها پول اینهمه موشکی که میزنند به چش و چال اسرائیلیها را از کجا می آورند ؟!
 14. پول نفت به جیب دولت روسیه میرود ولی پول اورانیوم هم به جیب دولت روسیه میرود چون جیبش خیلی گشاد است ؟!
 15. ای کاش ما اصلاً نفت نداشتیم چون پولش به جیب دولت نمیرود و فایده ای ندارد ؟!
 16. ای کاش ما بیشتر نفت داشتیم تا پول بیشتری به جیب دولتهای دیگر برود ؟!
 17. اصلاً کی گفته ما در ازاء نفت پول میگیریم اگر اینطوری بود الآن اینهمه تانک و نفربر و هواپیمای روسی در جیب دولت چکار میکرد ؟!
 18. ای بر پدر مال مردم خور لعنت ؟!
 19. رئیس جمهور ما خیلی چیز خل (!) است چون بعد از سی سال هنوز فکر میکند حتماً باید این چیزها برای ما توضیح بدهد ؟!
 20. رئیس جمهور ما چیز خل نیست ولی ما را چیز خل فرض کرده در حالیکه چیز خل جد و آبادش است ؟!
 21. چیز خل جد و آباد یکی دیگر است که هردوی ما را چیز خل فرض کرده درحالیکه اولی را درست فرض کرده ؟!

نکته کنکوری : این مطلب بیست سوالی بود ولی من بیست و یک سوالیش کردم تا یه تنوعی بشه !