2008/06/25

#17

در راستاي انحلال انجمن صنفي روزنامه نگاران نبي الله بابائي نژاد مديركل سازمان‌هاي كارگري وزارت كار با تأكيد بر حق اصحاب رسانه براي داشتن انجمن صنفي گفت: وزارت كار براي تأسيس انجمني جديد بر مبناي روند دموكراتيك کشور آمادگي دارد و طي دو نامه در تاريخ‌هاي 11/5/85 و قبل از برگزاري انتخابات نوبت سوم تأييد انتخابات انجمن را منوط به درج نوبت سوم در اساسنامه با تأييد مجمع عمومي دانست. (فارس)

ما البته رفتیم هر دوتا نامه را خواندیم ولی چون نفهمیدیم که اصلاح اساسنامه در مرداد ۸۵ چه ربطی به انحلال آن انجمن در تیر ۸۷ دارد این شد که هر دو نامه را در اینجا و اینجا لینک نمودیم بلکه کسی بداند که چرا در روند دموکراتیک کشور کرکره انجمن صنفی روزنامه نگاران را کشیده اند پائین !

تیک ، ماتیک ، تخماتیک ، دموکراتیک !


در همین راستا و در همان پهنا ما نیز اقدام به انتشار متن دو نامه فیمابین طرفین نمودیم که شرح آنرا در زیر میخوانید :

متن نامه )

جناب آقای وزارت کار و این حرفا ! جسارتاً ما روزنامه نگاران میخواهیم بر مبنای روند دموکراتیک کشور یک غلط اضافه بنمائیم و دور از جان دور از جان یک انجمن صنفی خاک بر سری داشته باشیم که البته کار خاصی هم باهاش نداریم بلکه میخواهیم اگر فردا پس فردا دشمن از ما پرسید کجای روند کشور شما دموکراتیک است بگوئیم اینجا ! به همین جهت بنده رفته ام عمّ جزء قرآن را بخوبی حفظ نموده ام و سه بار برای بیعت و میثاق و آرمان و مظلوم فلسطین تا مرقد و بیت و میدانهای تهران پیاده روی خانوادگی کرده ام و این هوا هم ریش گذاشته ام و الآن تقریباً سه ماه میشود که حمام هم نرفته ام بسکه روند کشور دموکراتیک است ! همچنین بنده در ۱۷ تا دفترخانه اسناد هم تعهد محضری داده ام که در انتخابات آتی ریاست جمهوری حتی اگر احمدی نژاد کاندید نشد هم باز به او رای بدهم چونکه روند دموکراتیک است ! بنده در انتخابات مجلس چون هنوز نمیدانستم که روند دموکراتیک است رفتم به چندتا کاندیدای تخماتیک رای دادم آقا زد و اتفاقاً درست هم رأی داده بودم خدا شاهده ! البته بنده خیلی آدم بدشانسی هستم چون در روند دموراتیک کشور تا حالا ۱۲۶ بار سوار هواپیما شده ام ولی هیچکدامشان سقوط نکرده اند لامذهبا ! ضمناً با تمام اتوبوسهای ایران هم از همه جای ایران به همه جای دیگر ایران رفته ام ولی از بخت بد هیچکدامشان نرفتند ته دره هر کاری کردیم فقط یکبار زدیم به گلگیر یک پیکان که چون روند کشور دموکراتیک بود راننده اوتوبوس پیاده شد و یک فص مرتب کتک زد آن پیکانی بدبخت را ! ضمناً اگر چشم منرا ببندید کاملاً بلدم که یکراست بروم کرمانشاه و سنندج و مهاباد بالای تپه بسکه رفته ام ولی خودکشی نشده ام ! بنده یک ننه ای دارم که در روند دموکراتیک کشور بمن میگوید واجبی که سهله تو اگر سیم خاردار هم بخوری باز طوریت نمیشه اینقدر که بدبختم من ! بی زحمت خودتان را یک کمی به خریت بزنید و بگذارید ما انجمن صنفی داشته باشیم چون در روند دموکراتیک کشور من تا حالا هزار دفعه دیده ام که شما چطوری خودتان را به خریت میزنید !ماچ منرا به آقا برسانید حتماً !

امضاء : یک بدبخت فلک زده قلم به مزد مزدور زبون فرومایه که ضمناً روزنامه نگار هم هست !

متن جواب نامه )

آقای روزنامه نگار ! تمام اینهائی که گفتی درست ولی نگفتی در روند دموکراتیک کشور تا حالا چند دفعه رفته ای زندان ! ضمن اینکه ما در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۵۸ به همه اعلام کردیم که در تاریخ ۳/۸/۱۳۶۱ باید آمادگی داشته باشند که در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۶۹ وقتی گفتیم چرا در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۱ و در تاریخ ۲۰/۷/۷۴ رفته اید و در تاریخ ۲/۳/۱۳۷۶ که آن خاتمی آخوند ژیگول رئیس جمهور شد و ما در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۷ روند تمام زندانهای کشور را دموکراتیک کردیم تا اینکه در ۳/۴/۱۳۸۴ این خاک بر سر رئیس جمهور شد و روند کشور دموکراتیک که بود دموکراتیک تر شد پس چرا است میشود بود گردید باشد نموده من تو او مان تان شان ؟!اگر خیلی ادعایت میشود اول برو این جوابیه را به اتفاق تمام روزنامه نگاران دیگر ۷۴ دفعه بخوان اگر فهمیدی یعنی چی که باریکلا ولی اگر نفهمیدی روند تو را در کشور چنان دموکراتیک میکنیم که اسهال بشوی و دموکراتیکت به روند بیفتد !
همین که گفتم !
نبی الله دموکراتیک بابانژاد روند کشور که ضمناً همینیه که هست !