2014/05/07

#1403

توپ تفنگ فشفشه، روحانی یادش باشه!



لطفاً به سوالات زیر چنان پاسخ مناسبی بدهید که نادر رفت:
..........
*رویانیان با صد میلیارد وثیقه آزاد شد. صد میلیارد را از کجاش درآورد؟
یک- از همان جاش.
دو- از همان‌جائی که بقیه درمی‌آورند.
سه- زحمت کشید کار کرد.
چهار- خوشبختانه به لطف منابع طبیعی، ایران کشور ثروتمندی است و این پول‌ها راحت درمی‌آید.
..........
*روحانی گفت من هیچی یادم نرفته. مگه چی باید یادش می‌رفت؟
یک- هیچی.
دو- پیچ‌پیچی.
سه- داوینچی.
چهار- همان چیزهائی که یادش مانده.
..........
*روزنامه قانون توقیف شد. الآن باید چکار کنیم؟
یک- باید صد میلیارد دیگر از رویانیان قرض بگیریم بدهیم وثیقه‌ی قانون.
دو- باید یادمان بیفتد که دوره احمدی نژاد چقدر روزنامه توقیف می‌شد.
سه- باید بفهمیم که متاسفانه چقدر فشار روی روحانی است وگرنه طرفدارنش می‌زنند فک‌مان را می‌آورند پائین.
چهار- باید بدانیم که روحانی هیچی یادش نرفته ولی ما هم
بهتر است چیزی یادش نیندازیم.