2013/01/01

#1255

زمین و آسمون وارونه کـِردی !


با توجه به وارونگی هوا در تهران و از آنجا که در تهران اصولاً تمام چیزهای وارونه بالاتر از حد هشدار قرار دارد لطفاً پیش از اینکه این مردک دوباره بعد از خبر سراسری بیاید تلویزیون بنشیند جلوی یک مجسمه‌ی مومیائی بنام حیدری و دهنش را باز بکند و هوا بیشتر آلوده بشود ، خودتان بفرمائید چرا وضعیت هوای تهران اینجوری است ؟
  1. چون «آنها» ابرهای ما را باردار می‌کنند می‌برند سمت خودشان سزارین می‌کنند . (هویت «آنها» در دست بررسی‌ست)
  2. چون بخدا «اینها» اگر بگذارند دولت گام‌های مهمی برای رفع آلودگی هوای تهران برمی‌دارد . (هویت «اینها» هم در همان دست بالاست)
  3. چون «بعضی‌ها» در مجلس روزی بیست تا لایحه برای محدود کردن دولت تصویب می‌کنند . (بعضی‌ها همان جای بالاست)
  4. چون «خیلی‌ها» با گرفتن رانت‌های عجیب و غریب هوای تهران را آلوده می‌کنند . (خیلی‌ها هم همان یکجور بعضی‌هاست)
  5. چون تعداد درخت‌هائی که این دولت کاشته دو برابر درخت‌های دولت‌های «دیگر» است . (دیگر با بعضی‌ها فرق دارد)
  6. چون یک «عده» منکر اثرات تحریم‌ها روی شرایط جوی هستند . (عده با هیچکدام موارد فوق یکی نیست)
  7. چون هشتاد درصد خودروهای تهران فقط در اختیار دوازده درصد است . (درصد واحد شمارش انسان است)
  8. چون رئیس کنترل کیفی هوای تهران را هم باید فرستاد همان«جا»ئی که مرضیه وحید دستجردی رفت . (جا اشاره‌ی زیبائی است به لا دست)
  9. چون اسامی «سیصد» نفر را به قوه قضائیه اعلام کرده‌ایم اگر با اینها برخورد بشود هوا خوب می‌شود . (سیصد همچنین اسم یک فیلمی هم هست که الآن حال نداریم تعریف کنیم)
  10. جمشید بسم الله !