2011/07/05

#990

به مسعود بهنود : دکتر جان آخه شما نسخه را عوضی نوشته‌ای !


مسعود بهنود بعد از اظهاراتش در برنامه پارازیت که تقریباً همه را وادار به واکنش کرد در پاسخ به "مدعیان پارازیتی" نوشت "همه دوستانی که رگ گردن‌شان برآمده، بسيار به‌جاست به‌جای آن که سيلی در گوش پزشک بزنند کمی به خود آيند" . ما البته دقیقاً خبر نداریم کی ایشان را بعنوان پزشک خودمان انتخاب کرده‌ایم که حالا کار به کتکاری هم کشیده شده باشد ولی در حال حاضر بعنوان یک به خود آمده عرض می‌کنیم که دکتر جان ! پنی سیلین هم که می‌خواهند بزنند قبلش حتماً می‌پرسند اینرا قبلاً زده‌ای یا نه ؟ اگر نزده باشد هم اول تست می‌کند و اگر حال طرف بهم نخورد آنوقت تزریق می‌کنند . نه که همینطوری زوری یارو را خرکش کنند ببرند بگویند خب من الآن دکترت هستم تو هم غلط می‌کنی که منرا دکتر خودت نمی‌دانی ، اگر هم به حرفم گوش نکنی پدرت را درمی‌آورم ، بعد زورکی آمپولی را که ده دفعه زده و هر دفعه حالش بیشتر از دفعه قبل خراب شده را ببندند به خیکش ، دوباره که حالش خرابتر شد تازه بنشینند از پس و پیش و قبلش آدرس و نشانی بیاورند که اصلاً این بیماری تو مشکل تاریخی دارد !

دکتر جان ! صبر کن اول کسی تو را بعنوان دکتر خودش انتخاب کرده باشد بعد برایش نسخه بپیچ . زوری که نیست ، تو چرا پیشکی بدون درخواست هیچ کسی می‌خواهی تمام درد و بلاهای ما را با آمپولی که هر دفعه خودت دیده‌ای که حال ما را بدتر کرده خوب بکنی ؟ تو منرا یاد شخص ولایت فقیه می‌اندازی که می‌خواهد زورکی ما را ببرد بهشت . در اینراه می‌زند سر و کله‌مان را هم می‌شکند خشتک ما را هم سرمان پرچم می‌کند حرف هم بزنی می‌گوید حالا کارت به جائی کشیده که به صورت پزشک سیلی می‌زنی ؟ تو مریضی ، نمی‌فهمی ؛ من دکترم ، می‌فهمم . تازه بابت این طبابت زورکی از آدم ویزیت هم می‌گیرد . ضمناً دکتر جان ، گیرم که تو ماموریت داری که حتماً حال ما را خوب بکنی ولی اولاً این تشخیصی که شما داده‌ای مال اسهال است درحالیکه ما دست و پایمان شکسته دوماً تا جائی که من می‌دانم دکتری که تا حالا چند بار بخاطر تشخیص و درمان اشتباه باعث مرگ بیمارش شده باشد نظام پزشکی مجوزش را لغو می‌کند ، شما چطور هنوز طبابت می‌کنی ؟!