2011/07/06

#991

عشوه قاطری‌ نیا مموتی !


ماموت احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به وزراء علوم و بهداشت خواهان پایان دادن به اقدامات «سطحی» و «غیر عالمانه»ای از قبیل بازنشسته کردن اساتید، تفکیک جنسیتی و ول می‌کردی اصولاً رفتار بی‌شرمانه‌ی اجبار حجاب، اقدام دیوانه‌وار برخورد با آستین کوتاه، طرح حمال مآبانه‌ی جلوگیری از زید بازی در دانشگاه‌ها و امثالهم شد. وی با بیان اینکه دانشگاه چشم و چراغ و همه جای من است افزود «دانشجو باید آزادانه بتواند در محیط دانشگاه‌ها به حکومت و ترجیحاً بیت رهبری فحش خواهر مادر بدهد و هیچ قدرت زورگوئی در جهان نمی‌تواند جلوی روابط کاملاً طبیعی دختر و پسر در دانشگاه یا هر جای دیگری را بگیرد». وی با انتقاد از استبداد حاکم در دانشگاه‌های امریکا و فرانسه و شرایط خفقان برای زنان خصوصاً در دانشگاه‌های انگلیس آمادگی کامل خود و سه چهارتا از همکارانش که هنوز توسط رهبری و حوزه علمیه قم اداره نمی‌شوند را برای «فضاگشائی» و «مدیریت هوا فضا» در دانشگاه‌های جهان اعلام کرد. متن نامه‌ی مموتی که چون ترسید اگر پست بکند وسط راه پاره بشود بیفتد در چاه مستراح برای همین در سایت ریاست جمهوری منتشر شده به این شرح است:..........