2011/07/07

#992

لطفاً به مهمان‌های عروسی ما معصیت نکنید !


حجت الاسلام زاهد دوست امام جمعه غیور دلوار گفت "به منظور جلوگیری از بروز معصیت‌هایی که بعضاً در جشن‌های عروسی صورت می‌گیرد از طریق تریبون نماز جمعه به ترویج طرح ازدواج آسان پرداخته‌ام" . در اینجا ما ضمن خوشحالی از ترویج طرح ازدواج آسان مصاحبه‌ای با این نوگل تازه شکفته در دلوار ترتیب داده‌ایم که اینجا می‌آید . توضیحاً اینکه این مصاحبه در هزاره سوم "بعد" از میلاد اتفاق افتاده و چنانچه خواننده بعد از خواندن مصاحبه خیال کرد که گوینده‌ی این حرفها موجودی متعلق به سه هزار سال "قبل" از میلاد است آن دیگر مشکل ما نیست ، برود دلوار در نماز جمعه طرح ترویج بدهد :

ما : ضمن تشکر از شما بخاطر ترویج طرح در نماز جمعه بی‌زحمت بفرمائید چه معصیت‌هائی در جشن‌های عروسی صورت می‌گیرد که اگر شما در نماز جمعه طرح ترویج بکنید دیگر صورت نمی‌گیرد ؟
زاهد دوست : ببینید اصولاً عروسی جائی است که آدمها ممکن است بعضاً بطور خانوادگی بروند که خوشحالی بکنند که این خودش معصیت است چون موقع خوشحالی بعضاً پیش آمده که حجاب مهمان‌ها شل شده و معصیت پیش آمده که ما با ترویج طرح جلوی این معصیت‌ها را گرفتیم .

ما : ببخشید ، در یک مراسم خانوادگی که همه با هم فک و فامیل هستند شل شدن حجاب یا کلاً داشتن و نداشتن حجاب چه اشکالی دارد که حالا بخواهد معصیت هم بشود ؟
زاهد دوست : از نظر خود شرکت کنندگان در مراسم ممکن است اشکالی نداشته باشد ولی از نظر در و همسایه و خصوصاً کسانی که دارند رد می‌شوند ممکن است بعضاً باعث بروز معصیت بشود که ما باید با ترویج طرح از آن جلوگیری کنیم .

ما : متوجه نمی‌شوم ، حجاب در یک مراسم بسته چه ربطی به کسانی که از آنجا رد می‌شوند دارد ؟
زاهد دوست : آهاااا ، همینجاست که اگر طرح درست ترویج بشود جلوی بروز معصیت هم گرفته می‌شود . ببینید ، ممکن است کسانی که دارند رد می‌شوند ناگهان تصمیم بگیرند که به عروسی حمله بکنند . وقتی حمله کردند یکدفعه با چند نفر بی‌حجاب مواجه بشوند و احساسات جنسی آنها به تحریک بیفتد . آنوقت اگر این افراد رفتند به آن آدمهای بی‌حجاب تجاوز گروهی کردند کی باید جواب بدهد ؟ بنده ؟ جنابعالی ؟ من سوالم اینست : کی ؟

ما : یعنی همانهائی که بهشان تجاوز گروهی شده و بعضاً حامله هم بوده‌اند باید جواب تجاوز به خودشان را بدهند ؟
زاهد دوست : بله بله ، هم آنها ، هم شوهرهای بی‌غیرتشان که اجازه دادند آنها در یک مجلس خصوصی بی‌حجاب باشند و باعث تحریک افراد حمله کننده شدند هر دو باید جواب بدهند . این مورد همین چند وقت پیش در خمینی شهر هم اتفاق افتاده که ما نامه دادیم در نماز جمعه‌ی آنجا هم طرح ترویج بکنند تا دیگر از این اتفاقها نیفتد .

ما : بعد ببخشید طرح که ترویج شد ملت باید بیایند نماز جمعه عروسی بکنند ؟ یعنی دیگر در نماز جمعه کسی به کسی حمله نمی‌کند ؟
زاهد دوست : نخیر . نماز جمعه که جای حمله نیست . اگر هم قرار باشد تجاوزی صورت بگیرد همان امام جمعه‌ای که طرح ترویج کرده طرف را می‌برد خانه آنجا با زبان خوش تجاوز می‌کند . فیلمش هم بعداً انشالله درمی‌آید شما می‌توانید بروید مراحل تجاوز را تماشا بکنید . عینهو رئیس ستاد ترویج طرح تویسرکان !