2011/01/10

#873

وزیر راه در سقوط هواپیمای بعدی : متأسفانه کسی کشته نشد !


به فضل الهی یک فروند بوئینگ 727 ایران ایر که همین الآن مخترعش اگر در حال پرواز ببیند جانش را برمی‌دارد می‌گرخد با موفقیت به زمین گرم نشست و بهبهانی با خوشحالی اعلام کرد که "خوشبختانه" تلفات حادثه کم بود . در اینجا ما ضمن تأئید خوشبختی بهبهانی نامه‌ای از برادران رایت بدستمان رسید که برای اولین بار پس از کشف ساچمه پلو در زیر می‌آید :

از : اورویل و ویلبر رایت مخترع پرواز
به : بهبهانی وزیر در رفتن از ریل و سقوط و خوشبختی (دام سقوطاته)
موضوع : داداش خیلی باحالی !

احتراماً به استهزاء می‌رساند ما نیز چون شما از خبر سقوط بوئینگ 727 خوشحالیم و همانجور که خودتان گفتید باعث مسرت است که آمار سقوط شما نسبت به استانداردهای بین المللی سقوط خیلی کمتر است . البته اینکه کدام خری سقوط را هم برداشته استاندارد کرده هنوز نمی‌دانیم ولی وقتی آدم می‌خواهد خوشحالی بکند دیگر چه نیازی به دلیل دارد ؟ همچنین در خبرها آمده است که در این حادثه‌ی خوشحال کننده هفتاد هشتاد نفر هم کشته شده‌اند که الحمدلله تعداد زیادی نیست و در مقابل سرانه‌ی کشته شدن در ایران بلکه خیلی هم کمتر از سند چشم انداز می‌نماید . بدیهیست که با مجاهدتهای حضرتعالی ایران اسلامی با فتح الباقی قله‌های پیشرفت و تعالی بزودی به جائی می‌رسد که در هر سانحه هوائی حداقل هفتصد هشتصد نفر کشته بشوند تا فضا برای خوشبختی هرچه بیشتر شما فراهم گردد .

ضمناً در همان خبرها گفته شده که استاندار بلافاصله پس از سقوط موفقیت آمیز هواپیما در محل حاضر شده و شخصاً نسبت به بیرون آوردن اجساد اقدام نموده است . البته این اصلاً مهم نیست که استانداران شما چطوری اینهمه در کشف جسد مهارت دارند بلکه ما سوال کردیم گفتند سپاهی‌ها اصلاً تخصص اصلی‌شان همین جسد است . آنوقت این خارجی‌های عقب مانده برای کشف جسد با خودشان سگ می‌برند خبر ندارند که استانداران سپاهی شما با حفظ سمت هم گاز می‌گیرند هم پاچه می‌گیرند هم جسد تولید و پیدا می‌کنند تازه بعضی اوقات جسد را گم هم می‌کنند .

گوینده‌ی صدا سیمای شما هم اعلام کرد با اینکه دارد برف می‌آید ولی دوستان "تصاویر خوبی" از سقوط هواپیما تهیه کرده‌اند . خدا را شکر که برای شما سقوط هواپیما به اندازه‌ی سیرک سرگرم کننده است و عین رازبقاء تصاویر خوبی از آن تهیه می‌شود . ویلبر می‌گفت کاشکی بجای برف زلزله می‌آمد تا تصاویر سقوط هواپیما هیجان انگیزتر میشد ولی من یعنی اورویل مخالفت کردم گفتم اگر زلزله می‌آمد عکس احمدی نژاد دیوارها را نگه می‌داشت و خوشبختانه تعداد کمی کشته نمی‌شدند که باعث خوشبختی بشود .

بهرحال ما اخوان رایت موقعی که پرواز را اختراع می‌کردیم به همه چیز فکر کردیم جز سقوط . آنموقعها با خودمان می‌گفتیم خب عین آدم پرواز می‌کنیم بعد عین آدم‌تر فرود می‌آئیم خبر نداشتیم که عین آدم فرود آمدن باعث خوشبختی نمی‌شود و ما حتماً باید بیفتیم دک و دنده‌مان بشکند . ما نمی‌دانیم مخترع قطار چه کسی بوده است ولی او هم اگر خبر داشت که در رفتن قطار از ریل باعث خوشبختی می‌شود خب از اولش اُسکل نبود که ، اصلاً ریل نمی‌گذاشت قطار را همینجوری ول می‌کرد که تصاویر خوبی از در رفتنش تهیه بشود !