2011/01/09

#872

ببخشیدا ولی من چرا فکر می‌کنم حمله به اشرف کار خود رجویه ؟!

بربری خوری ماشالا ، رئیس جمهور بشی ایشالا !

در راستای اینکه ما اصولاً آدم خوش‌بینی هستیم و به همین جهت حمله‌ی ددمنشینیاننه رژیم آخوندی دجاج ملایان به اردوگاه رزمندگان قهرمان سرافراز دلاور اشرف را ابتدا محکوم نموده بعد همصدا با مریم قشنگ رئیس جمهور بالقوه‌ ولی با استعداد ایران غریو خروش رستاخیز اشرف را به گوش جهانیان می‌رسانیم و در پهنای اینکه سازمان مجاهدین یک چیزی است که وقتی آدم زیاد می‌آورد یا مثل عملیات مروارید ول می‌دهد جلوی تیر یا زبانم لال عین الآن جلوی سنگ و اینکه وقتی قرار باشد اردوگاه اشرف کلاً جمع بشود و هیچ جای دنیا هم ساکنین آنجا را راه نمی‌دهد پس باید دنیا یکجوری متوجه مظلومیت و تهدید جان و مال و ناموس این خلق قهرمان بشود لذا این جمله خیلی طولانی شد و ما الآن یادمان رفت اصلاً از اولش چی می‌خواستیم بگوئیم .

حالا تا یادمان بیاید که اصلاً از اولش چی می‌خواستیم بگوئیم علی الحساب سه‌تا سوال برایمان پیش آمد که جوابش را هم خودمان می‌دانیم . اینکه "جوابش را می‌دانیم" را هم از این جهت گفتیم که مریم قشنگ دوباره برندارد به نمایندگی از "اپوزوسیون خارج کشور" زارت بیانیه بدهد کلاً تمام اقدامات همه را محکوم بکند .

سوال اول : حالا من گیرم که تمام مزدوران رژیم ملایان جمع شدن رفتن دم اشرف سنگ پرت کردن ؛ اینا چرا رفتن دم سنگ اونا که سنگ حتماً بخوره تو سرشون ؟ درست در همون لحظه هم تمام عکاسها و فیلمبردارهای جهان که بطور اتفاقی ناگهان داشتن از اونجا رد می‌شدن تیلیک تیلیک عکس قر قر فیلمبرداری و صدای مظلومیت این خلق قهرمان به گوش و حلق و بینی جهانیان رسید .

سوال دوم : دوباره من گیرم و خود حکومت عراق در این حمله‌ی ددمنشنیای شرکت داشت و تمام عکساشون هم هست میگی نه برو تو سایت همین مریم قشنگ سیاحت کن . خب اینا عجب خری هستن که ارتش برمیدارن میرن دم در اردوگاه سنگ پرت می‌کنن ولی همون ارتشو نمی‌برن تو خود اردوگاه همه رو با چک و لگد بکنن تو گونی ؟ بامزه بود !

سوال سوم : مریم قشنگ و یک ایل از دار و دسته‌ی مربوطه الآن پاریس هستن اتفاقاً منم پاریسم . چنانچه من همین فردا ناگهان غیب شدم و هیچکسی هم ازم خبر نداشت کجا می‌تونم رفته باشم وجداناً ؟ نه ، جان اون مادرت خیالات بد نکن چون غریو رستاخیز اشرف کمونه میکنه یه وقتی . فقط اگر دو هفته بعد اعترافات منو تو کانال مجاهدین دیدی بدون من خودم از اولش خیلی به مریم قشنگ علاقمند بودم ولی با استعانت از عشوه‌ی قاطری به روی خودم نمی‌آوردم !

شعر :
اگر با دیگرانم بود میلی .......... چرا ظرف مریم قشنگو هی شکستم خیلی ؟!