2010/06/14

#755

ندائی که مثل قرآن شد : هم آسمانی و هم به چهارده روایت !


در راستای اینکه پارسال تا حالا کاملاً واضح است که ندا توسط هر کسی غیر از جمهوری اسلامی کشته شده و به همین جهت بسکه این موضوع واضح است روزی سی تا روایت از نحوه‌ی قتل او تولید می‌شود تعدادی از روایتها در زیر می‌آید :

1- خوشبختانه راننده‌ی آن تاکسی‌ئی که شکر خدا آنجا پارک کرده بود پیدا شد و به کشف واقعیت خیلی کمک کرد :

والا پارسال من دقیقاً یادم است که یکروزی داشتیم به این نشون که عباس قادری گوش میکردیم دوتا خانم که خیلی عین منافقین کوردل بودند بما گفتند دربست و ما فریب خوردیم و ترمز کردیم . خوب یادم است که این لنت ترمز ما هم از همانموقع تا حالا سوت میزند . پرسیدیم ببخشید کجا تشریف می‌برید ؟ گفتند هرجائی که شد : کوهی ، دشتی ، تپه‌ای ، جای خلوتی ، خونه خالی‌ئی ، چیزی و ما چون اسکل بودیم همینجوری بیخودی آنها را بردیم امیرآباد خیابان خسروی روبروی پلاک 28 طبقه‌ی دوم واحد 4 زنگ سوم از پائین و آنجا ناگهان دیدیم از دهان یک خانمی دارد خون می‌آید و بیست متر راه رفت بعد افتاد دوباره بلند شد خون می‌آمد و دلش را گرفت و ضمناً صدای یک گلوله‌ی کالیبر هشت کلت کمری اسلحه‌ی سازمانی منافقین کوردل هم ناگهان بگوش رسید اینجوری : شپلق ! بعد ما دیدیم آن دوتا خانم که منافقین بودند و یکیشان توی فیلمی که شما قرار است بعداً بسازید قشنگ معلوم است جیغ کشیدند و من ماشین را جوری که پلاک ماشینم از ته حتماً توی فیلم بیفتد پارک کردم و خیلی ناراحت بودم . البته ماشین من توی آن فیلم اصلی که پارسال از ندا گرفته بودند نبود که این خودش نشاندهنده‌ی جنایتهای منافقین است چون من ماشینم را امسال آنجا پارک کردم .

2- افسر اداره‌ی آگاهی که با حفظ سمت همزمان پزشک قانونی هم هست :

البته شواهد امر از همان اول نشان میداد که یک خانم از منافقین قبل از تیراندازی بسمت ندا حتماً سوار تاکسی بوده ولی چون ما آنموقع هنوز شواهد را ندیده بودیم لذا با بررسی صندلی عقب تمام تاکسی‌های تهران موفق به پیدا کردن رد کون منافقین در آنجا شدیم و این فیلمی که پارسال از پشت بام گرفته شده ولی امسال پخش شده در این ته تصویر یک نقطه‌ی سیاه دیده می‌شود که ندا است با استاد موسیقی‌اش و پنجاه نفر دیگر و تمام همسایه ها که چون از این پنجاه نفر هم چهل و هشت نفرشان بعداً بدست منافقین در راهپیمائیهای بعدی یا دستگیر شدند یا کشته شدند یا خیلی اتفاقهای ناجور دیگر این شد که ما رفتیم از آنگولای افریقا یک خبرنگار خانم آوردیم که ببینیم این حقیقت قضیه واقعاً چی بوده . کشفیات ایشان بخوبی نشان داد که اولاً گلوله از پائین به بالا شلیک شده پس فرض اینکه از فضا به ندا شلیک کرده باشند شش ماه پس از آغاز تحقیقات رد شد و معلوم شد که ضارب هرکی هست از طرفداران احمدی نژاد نبوده چون طرفداران ایشان همه‌شان فضانورد هستند . ثانیاً با بررسی و مطابقت اثر کون صندلی تاکسی و رد پای کشف شده در خیابان مشخص شد که این پا متعلق به همان کونی است که به ندا شلیک کرده ولی این آرش حجازی هم بی‌تقصیر نبود !