2010/06/10

#748

نه دیگه ؛ این تکبیر امشب حتماً شنبه یه راهپیمائی می‌خواد !


آقا عشق است ! ما به نیابت شما میریم جلوی سفارتخونه‌ها شما هم به نیابت ما برید هر جا دلتون خواست . امام حسین تا آزادی ، راه آهن تا تجریش ، هرجا که منتظرتون وایسادن خلاصه زیاد منتظر نگهشون ندارین . اونجوری مجبور میشن هی ساندیس بزنن موقع حمله شاششون میگیره . موسوی و کروبی هم عین همیشه اگر دلشون خواست میتونن بیان . اگر نیومدن هم که بهتر ! وقتی اونا باشن آدم رودربایستی گیر میکنه مجبوره فقط شعارهای باادبی بده ! فقط الهی جـزّ جیگر بزنین تک خورها ! دلتون میاد ما از اینجا عکس و فیلماتونو ببینیم دلمون غش و ضعف بره ؟

و دلم میخواد آخر وقت همه‌تونو صاف و سالم و سلامت و در حال وفات از خستگی ببینم ! البته ظاهراً احتمال دستگیری ما اینجا از شما خیلی بیشتره ! والا ! یه بار رفتیم جلوی سفارت دویست نفرمونو همین پلیس فرانسه‌ی آزاد زرتی دستگیر کرد . آخر وقت که شد اونوقت کار ما اینور شروع میشه . چون اینترنت و تلفن شما رو قطع میکنن ما باید دنیا رو با خبرهای خوب جلد کنیم . مگر اینکه دولت فرانسه‌ی آزاد بزنه اینترنت و موبایل مارو هم قطع کنه یهو . والا از این کوتوله‌ها هرجای دنیا باشن هیچ کاری بعید نیست !