2010/06/10

#749

بابا گور پدر اس.سیصد !

بابا دو روز دندون بذارین رو اون جیگر بالاترین ، لینک متفرقه ندین ، به حضرت عباس وسط اینهمه ماجرا لینکهای جینگیلی سلیمون فقط حال آدمو بهم میزنه . برداشته لینک گذاشته "دختران سکسی جام جهانی" ! البته وسط جنگ زیر خمپاره هم که باشی از همچین لینک دلپذیری نمیشه ندید راحت گذشت ولی خب نذار دیگه !

آقاجون یه دو روز به بقیه امون بده بذار به خبر رسانیشون برسن . گور پدر اول و آخر روسیه و اس و سیصد و چهارصد و بقیه‌ی محور اعداد . گور پدر چین و ماچین و خبرهای مربوطه . با اون چشمهای اینجوریشون ! الآن فقط بگو برنامه برای تکبیر فردا شب چیه ؟ فقط بگو آخرین قرار مدارها برای شنبه چی شد ؟ خبر تازه‌ای از موسوی و کروبی داری بیا بالا !

آقای بالاترین جان اون مادرت این موضوع اس.سیصد رو حذف کن . ما تا شنبه فقط یک موضوع داغ داریم ، فقط یک مسئله برامون مهمه : خود روز شنبه !