2010/06/03

#732

شیعه‌ اثنی عشری شد شیعه‌ خمس عشری !

البته آدمیزاد اینهمه امامزاده اعم از ثابت و سیار که می‌بیند ته ذهنش حتماً احتمال می‌دهد که ما خیلی امام زیاد داشته باشیم لیکن جهت آشنائی نسل جوان که الآن فقط با دشمن و رپ و اینجور چیزها آشنائی دارد یا اگر اینجوری نباشد هم پس حتماً همه‌شان با تحریک اسرائیل بهائی هستند تعداد کمی از این امامان را که کاملاً ثبت شده هستند به همگان خصوصاً طبق روال ، به جهانیان معرفی می‌کنیم :
 1. امام علی : ایشان 25 سال صبر کردند جمعاً 4 سال و نه ماه حکومت . نمونه‌ی بازسازی شده‌ی آن در قرن حاضر باعث شد ملت 25 سال صبر بکنند 4 سال و نه ماه هم حکومت بزند آنها را بکشد که بگوید حکومت همینیه که هست . همسر بزرگوار ایشان در 4 سال و نه ماه حکومت امام علی خیلی نقش داشتند و در 4 سال و نه ماه اخیر هم هر حرکت معترضین به حکومت باعث شد که فوراً از پهلوی ایشان خون بیاید و فوراً یک تجمع خودجوش به صرف ساندیس جهت پانسمان ایشان ایجاد شود .
 2. امام حسن : ایشان عین همین خاتمی خودمان می‌مانست . در دوران پر برکت حکومتشان با خلیفه کنار آمدند که البته قطعاً صد درصد الهی سوسک بشم اگر غیر از این باشه فقط بخاطر این بود که اسلام و مسلمین کلاً حفظ بشود که شکر خدا هم شد . عین همین خاتمی خودمان !
 3. امام حسین : ایشان با خلیفه درافتاد ولی بعداً که خلیفه عین موسوی به ایشان گول مالید که برود کوفه رئیس جمهور بشود توانست با تعالیم فراگیر اسلام بدون عرضه‌ی ساندیس یک اجتماع میلیونی جمعاً 72 نفره جمع بکند که چون آنموقعها صدا سیما نبود تعداد انبوهشان قلیل دیده میشد . ایشان نقش بسزائی در خنثی سازی همه‌گونه بمب و توطئه‌ی ضد انقلاب خصوصاً در حوادث بعد از انتخابات داشته و دارند و قیمه‌ی مفت هم غذای سالم و خوشمزه‌ای است .
 4. امام زین العابدین : ایشان جزو تعداد قلیل اوشان بودند که وقتی فامیلشان قرار بود رئیس جمهور بشود خیلی حالش خوب بود ولی تا سپاه صدام یزید کافر رسید به دستور خداوند مریض شدند و نتوانستند به فیض شهادت نائل بشوند . عموماً می‌گویند این اسفندیار رحیم مشائی هم موقع تقسیم ریاست جمهوری خیلی سرحال است ولی همیشه وقت شکار تنگش می‌گیرید . حالا اینها به هم چه ربطی دارند ما دیگر وارد مسائل اعتقادی نمی‌شویم !
 5. امام محمد باقر : ایشان کلاً شکافنده‌ی تمام علوم بودند ولی چون آنموقعها هنوز اتم کشف نشده بود که بشود آنرا شکافت الآن که کشف شده امام محمود باقر توانست از طریق شکافت مولکولی و سلولهای بنیادی توسط یک دختر 16 ساله در زیرزمین توفیقات ایشان را تکمیل نموده باعث صدور ده هزارتا قطعنامه علیه این پیشرفت وحشتناک بشری بشود .
 6. امام جعفر صادق : در قرن نهم که نزدیک بود جمهوری اسلامی ایران برود لادست جمهوری کمونیستی خلق عثمانی ناگهان معلوم شد که هدف از امامت ایشان در نهصد و سی سال قبلش اصلاً همین بوده که بعداً مذهب شیعه تولید بشود و قبلی‌ها و بعدی‌ها جمعاً همه به امامت برسند . شاه سلطان حسین سالها بعد هرچه تلاش کرد بگوید غلط کردم به گور پدرم هرهر خندیدم که این کشف را کردم نشد !
 7. امام کاظم : ایشان همیشه خشم خودش را کنترل میکرد و عین محسنی اژه ای یکدفعه پانمیشد قندان پرت بکند ، گاز بگیرد ، جفتک بیندازد . عموماً تاثیر کظم غیظ این امام بقدری زیاد بود که بعداً هیچ موتور سواری با دیلم به جان هیچکسی نیفتاد و ندا را هم آرش حجازی کشت بقیه را دروغ چرا هنوز نمی‌دانیم
 8. امام رضا : ایشان البته برای خودشان وسط عراق نشسته بودند ولی وقتی وظیفه حکم کرد نه بخاطر خلافت بلکه فقط برای امورات اسلام و مسلمین که آنموقع لنگ میزد تا بیخ ایران آمدند چون از اولش هم می‌دانستند که قرار است همانجا شهید بشوند و امورات مسلمین همینجوری لنگ که بود لنگ‌تر بماند . بعدها همین شد که هزار سال بعد هرکی خواست امام بشود یه کاره از نجف پاشد آمد بیخ ایران و چون خودش هیچ جوری شهید نمیشد خیلیها را شهید کرد .
 9. امام جواد : ایشان چون جواد بودند جواد امامان شدند و اسلام را همینجوری با جواد بازی بسیار اعتلاء دادند . دشمنی با ایشان تا حدی بود که پارسال شعار می‌دادند : هرچی جواد مواده ، با احمدی نژاده !
 10. امام علی النقی : ایشان خیلی پاکیزه بودند و خیلی به حمام و لیف و صابون اهمیت می‌دادند و در طول حیاتشان همواره با شپش مبارزه می‌نمودند . به همین منظور خلف بر حق ایشان وقتی از ارادان برآمد شپشها به قصد دشمنی با اسلام به ایشان حمله ور شدند و الآن در هیکل و لباس ایشان بخوبی و خوشی تکثیر می‌شوند .
 11. امام حسن عسگری : ایشان خیلی در علوم نظامی و سپاه اسلام وارد بودند ولی چون آنموقعها هر پاسبون و گروهبان دوئی سردار نمیشد این بود که خیلی در حق ایشان ستم شد . به همین منظور دکتر فیروزآبادی که با حفظ سمت در راه اسلام دامپزشک هم هست خلاء وجودی ایشان در قرن حاضر را خیلی خوب پر کرد و با سیصد کیلو وزن توانست جای ده تا امام عسگری به اسلام خدمت شایسته بنماید .
 12. امام مهدی : ایشان چون خیلی نگران بودند فکر میکردند بعد از ایشان دیگر کسی امام نمی‌شود و اسلام روی زمین می‌ماند به غیبت تشریف بردند ولی با اینکه هیچکی ایشان را نمی‌بیند ایشان همه را می‌بیند و در اوقات فراغتشان در اداره‌ی دولت و جهان و تربیت بدنی و امجدیه و کارواش و میراث فرهنگی و بقیه‌ی جاها به جمهوری اسلامی کمک میکند . بعداً شصت نفر دیگر امام شدند که در دوران غیبت ایشان از اسلام خوب مراقبت بشود اگر همینجوری که داشت مراقبت میشد کره‌ی زمین منفجر نشد و کسی هم زنده باقی ماند ایشان از تعطیلات برگردند و چون آنموقع از اسلام خیلی خوب مراقبت شده چه بسا ایشان کار خاصی که ندارد دوباره زد و رفت غیبت ! کاره دیگه !