2010/05/17

#720

پشم رهبر‌ی ريخت ؛ تحريمها هم پشم شد !


به خوشحالي براي خوشبختي در کنفرانس G15 که در آن درباره‌ي همه چيز صحبت شد جز G15 ، سر انجام قرار شد همان کاري بشود که شش ماه پيش قرار بود بشود . ما ضمن خوشحالي مجدد بدليل اسکل شدن کره زمين ظرف شش ماه گذشته آمادگي خود را جهت شرکت در هرگونه جشن ملي اعلام نموده در همينجا مفاد ده گانه توافقنامه‌ي مزبور را بين جمهوري اسلامي و ترکيه و برزيل اين وسط چيکاره است را مي‌آوريم :
  1. سه کشور بر لزوم پايبندي به اصل ولايت فقيه تأکيد نموده وگرنه عين ژنو همين الآن دوباره از بيت زنگ مي‌زنند مي‌گويند غلط کردي نيم کيلو اورانيوم هم نمي‌دهيم .
  2. جمهوري اسلامي حق دارد در قبال اين همکاري چند نفر ديگر را هم قبل از 22 خرداد اعدام بکند و هرگونه اعتراضي از هر جائي باعث لغو يکطرفه‌ي اين توافقنامه خواهد شد .
  3. استعمار جوان فرانسه بايد علاوه بر محمد کاکاوند و علي وکيلي راد بقيه‌اي را هم که براي پناهندگي آمده‌اند فرانسه پس بدهد وگرنه کار است ديگر يکدفعه ديدي قضا بلا بود همين کلوتيد ريس وسط پاريس خداي نکرده رفت زير ماشين يارو هم در رفت .
  4. برزيل و ترکيه بايد تضمين بدهند هر وقت قطعنامه‌دان داشت پاره ميشد با خريدن رأي تمام کشورهاي دوست و برادر مشت محکمي وارد آورده در عوض هرچي موز و شلوار لي داشتند بندازند به ما .
  5. ترکيه همچنين مي‌تواند هر وقت لازم شد تمام يا قسمتي از 1200 کيلو اورانيوم را يواشکي بما بدهد جايش آجر بگذارد . ما هم در عوض تريلي‌هاي شمش طلا يادمان مي‌رود آب نبات قيچي هم وارد مي‌کنيم .
  6. اين يارو لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا هم لطفاً برود يک اسم مخفف براي خودش بگذارد تو مايه‌هاي پله . دهن ما سرويس شد هر وقت مي‌پرسند اين وسط اسم دلال ماجرا چي بود بگوئيم لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا .
  7. ترکيه و برزيل اصلاً نگران تبعات همکاري با جمهوري اسلامي نباشند . هر کي حرف زد فوري دوتا از اتباعش را بدليل جاسوسي دستگير مي‌کنيم خودش خفه مي‌شود ما هم يکسال بعد يارو را پس مي‌دهيم که هيچ ، بيست تا جاسوس و قاتلمان را هم ازش پس مي‌گيريم .
  8. با توجه به حجم گسترده‌ي آدم بيکار و ول معطل در ترکيه و خصوصاً برزيل که بدبختها از بيکاري مجبورند بروند فوتباليست بشوند ، از اين پس مي‌توانند هرچي مشنگ ول معطل دارند بفرستند ايران يکي يک چماق مي‌دهيم دستشان مي‌فرستيم مردم را بزنند .
  9. نظر به اينکه چاوز اخيراً ضعيف حال مي‌دهد جمهوري اسلامي از اين به بعد از برزيل جهت شاخ و شونه كشيدن براي امريكا استفاده ميكند . تركيه هم بي‌زحمت آدرس پايگاههاي نظامي امريكا را بدهد كار خاصي نداريم ، مموتي مي‌خواهد برود با ژنرالها چندتا عكس بگيرد .
  10. در پايان هر سه دولت كاملاً موافقند كه در صورت همکاري جمهوري اسلامي ، تركيه مموتي را ببرد برزيل وسط آمازون ول بکنند تا به حيات طبيعي اش ادامه بدهد !