2010/05/16

#719

يک وجب شادی و يک حکم به اين گشادی !


البته آدم خنده‌اش ميگيرد . جمهوري اسلامي خودش براي خودش چهره توليد ميکند که بعد با همان چهره‌ها گلاويز بشود . خوشگلترين نمونه‌اش همين يارو اعلمي با آن کله‌ي وجين شده که قبلاً سر جمع دو هزار نفر مي‌شناختند و برايش هورا مي‌کشيدند ، از اين تعداد هزار و نهصدتا همانهائي بودند که همچنان معتقدند هدف خداوند از تکامل بشر کلاً اين بوده که آدميزاد در نهايت درجه تکامل تـُرک بشود ! صد نفر هم بهرحال هر کسي براي خودش فک و فاميل دارد اعلمي هم روش . همين آدم را وقتي جمهوري اسلامي براي مجلس رد صلاحيت کرد چنان ترکيد که فوري رفت براي رياست جمهوري ثبت نام کرد . بعد که آنجا هم رد شد رفت نشست سي.دي ابطحي تکثير کرد . اعلمي کلاً از بچگي هميشه خيلي قهرمان بود و سي.دي مربوطه‌اش را هم ما خودمان ديده‌ايم . اگر مي‌پرسيد سي.دي را از کجا گير آورده‌ايم از همانجائيکه اعلمي سي.دي اعترافات منتشر نشده‌ي ابطحي را گير آورد !

حالا و امروز جمهوري اسلامي از شادي صدر چهره توليد مي‌کند . وسط گيس و گيس کشي براي حقوق زنان که در طول تاريخ همينجور زير پا مانده ولي هيچکس نفهميده فقط اين فهميده ميگيرند مي‌برندش زندان بعد خوب که چهره شد آزاد ميکنند ، طرف مي‌رود خارج ، عمراً بدون نفوذ و اشاره‌ي هيچکسي از هيچ جائي روزي سي تا جايزه ميگيرد فکر ميکند کار خوبي کرده همينجور به گيس و گيس کشي ادامه مي‌دهد . همين الآن بپرس بجز جيغ و ويغ سه تا از کارهائي که کردي نتيجه هم داده را بگو دو ساعت پس کله‌اش را ميخاراند . نه ، اصلاً دوتا را بگو . چون شادي هستي يکي را بگو دور هم باشيم . حالا و اينجوري که مي‌شود جمهوري اسلامي تازه برميدارد شش سال هم زندان مي‌دهد که بساط جيغ و ويغ بعدي را براي اين ابر زن تاريخ قشنگ فراهم بکند . البته چيز عجيب غريبي هم نيست : کسي که با فاطي رجبي فقط در نوع حجاب فرق داشته باشد بايد هم براي جمهوري اسلامي اينهمه مهم باشد !