2009/12/16

#594

هی ابيل فض ! ديدی تحليف ياتاق سوزی مياره ؟!
.

ابيل فض ريضازاده يكي از وزنه هاي مراسم تحليف بطور مادام العمر از مربيگري محروم شد . البته با توجه به سنگيني حكم صادره احتمال ميرود كه اين حكم در ابتدا براي يكي از سران اغتشاشات بصورت فله اي صادر شده باشد ليكن محاسبه فله دقيق نبوده احكام صادره يكي بيشتر از متهمان درآمده كه چون حكم الهي در هر حال نبايد روي زمين بماند بسته اند به خيك همين رضازاده ي خيكي !

در اينجا و با توجه به اينكه بعد از حضور در مراسم تحليف ، از آنجائي كه ديگر كسي كاري با اين تپه ي گوشت ندارد و نظام كلاً درصدد آب كردن چربيهاي اضافه اش برآمده اخبار مربوط به ابيل فض كه طي روزهاي آتي حتماً منتشر ميشود در زير مي آيد :

امروز : با توجه به عملكرد ضعيف رضازاده در هرگونه بلند كردن و پرتاب و كارهاي ديگر با وزنه هيئت مديره بلند كردن در نظام وي را تا ابد از هرگونه بلند كردن اجسام سنگين بركنار كرد . حكم صادره در شعبه 15 دادگاه انقلاب عمراً غير قابل تجديد نظر است و به تعداد قليلي اغتشاشگر نوشابه ميدهيم .

فردا : پس از وصول جواب تست دوپينگ المپيك 1926 و كشف مقاديري تافتون و پيراشكي در بدن رضازاده و همچنين با بازبيني كامل فيلم ايشان مشخص شد كه نامبرده به كمك شخصي موسوم به ابيل فض اقدام به بلند نمودن وزنه كرده است . دادگاه ويژه روحانيت با توقيف تمام مدالهاي ايشان الي آخر همين هفته براي پرداخت ماليات وزنه برداري در آتن مهلت داد .

پس فردا : به حكم قانون كه حرف اول را خصوصاً در اين مملكت ميزند حسين رضازاده يكي از سران اغتشاشات اخير دستگير شد . وي به دست داشتن در انفجار حسينيه شيراز با تحريك كانالهاي ماهواره اي و دردانه فولادوند اعتراف نموده و بعنوان عامل نفوذي ميرحسين موسوي در مراسم تحليف در بيت رهبري شركت نموده است . وي هنوز به محل اختفاي ابيل فض اعتراف ننموده است .

پسون فردا : جمعي از خواهران بسيجي با تجمع جلوي دوربين و پرتاب تخم مرغ به مقر سازمان ملل خواهان استرداد ابيل فض از هر جائي كه هست شدند . اين خواهران همچنين با نشان دادن پلاكار "wi vanet abil faz kharej ritiunrding" و اجراي نمايش خياباني بازسازي صحنه بالا بردن وزنه توسط رضازاده مراتب نفرت و انزجار خود را اعلام كردند .

پس پسون فردا : پزشكي قانوني به نقل از شاهدان عيني اعلام كرد حسين كه رضازاده بدليل گاز گرفتگي در رختخواب پس از انتقال به بيمارستان همچنان زنده بوده احتمالاً هنوز هم زنده است . اين درحاليست كه وي قبل از گاز گرفتگي به رستوران سر كوچه سفارش سالاد داده كه سالاد مزبور از اين قرصي ها بوده يك پيك بخوري فرداش سردرد مي آورد .

پسون پسون فرداش : جمعاً سه تا حسين رضازاده در جهان داريم : يكي در هفت سالگي با خوراكي كه مامانش داده بود رفت مدرسه ديگه برنگشت از يابنده تقاضا ميشود با صندوق پستي مكاتبه نموده جمعي را خوشحال بكند ، يكي الآن در ژاپن تعويض روغني دارد چشمش هم اينجوري است اينا اينم عكسش اصلاً شبيه ابيل فض نيست ، يكي ديگر هم بسكه ماليد و رفت تحليف و اينا ياتاق سوزاند الآن ميخواهند ببرند تعميرگاه جرثقيل ندارند . خدا كند فيروزآبادي جرثقيل حمل و نقل خودش را قرض بدهد اينها به همين راحتي ها از زمين بلند نميشوند !