2009/12/06

#577

داداش فردا كلنگ هم از آسمون اومد بيرونی ها !
.

نظر به اينكه هواي تهران و خيلي شهرهاي ديگر كه متاسفانه دانشگاه دارد برفي است و نظر به اينكه گاهاً مقاديري سوسول بين ما پيدا ميشود و نظر به شهين كه خيلي خوشگل است توصيه هاي زير را براي فردا جدي بگيريد چونكه خطرناكه حسن !

  1. قرار است فردا تدابير سپاه فرهنگي باشد و گل بدهند . شخصيت داشته باشيد و خودتان عين آدم سوار ون و ميني بوس بشويد و در همان حالت گل را بيخ بگيريد جلوي دوربين فارس . شركت Adobe مرد بسكه اينها عكس توليد كردند .
  2. قبل از كشته شدن ده دقيقه به دوربين نگاه نكنيد . اين الدنگ فردا راه مي افتد دور دنيا عكس مروه الشربيني را از وسط خشتكش درمي آورد ميگويد در آن فيلم سي ثانيه اي شما ده دقيقه به دوربين نگاه كرده ايد ، چرا ؟
  3. موقع كتك خوردن تقويم بگيريد دستتان . پس فردا ميگويند تصاوير كتك خوردن شما مال قبلاً بوده اين اتفاق چند دفعه در ونزوئلا هم افتاده كه مردم پارسال كتك بخورند جاي فردا بيندازند به خيك انظار عمومي . تكرار ميكنم كه خود كتك خوردن شما اصلاً مهم نيست زمان آن مهم است .
  4. همين حالا برويد تعدادي فرد مهربان و نيكوكار پيدا كنيد فردا تا پايتان شكست سه ماه برويد خانه اش صفا تا بعداً كه برگشتيد در پخش زنده از كروبي شكايت كنيد . در فرصت باقيمانده تا ميتوانيد از مامانتان خجالت بكشيد .
  5. چنانچه يهو ناغافل شاهد قتل و تجاوز به كسي شديد فوراً به رستوران زنگ بزنيد برايتان سالاد بياورد . قبل از تناول سالاد در را از پشت قفل كنيد و انگيزه تان از انداختن قرص توي سالاد را اعلام كنيد كه ما اينهمه نخنديم .
  6. شما در برابر دانشجويان بسيجي عده قليلي هستيد بيخودي تلقين نكنيد كه تعدادتان زياد است چشمتان غيچ ميشود . ميگوئيد نه برويد عكس تعداد انبوه برادران را از دو طرف بكشيد به جان خودم جواب ميدهد . سفر اصفهان كه براي جمعيت ميليوني خيلي جواب داد فقط مراقب باشيد گنبد مسجد توي عكس نيفتد سه ميشود .
  7. در صورت ايجاد ترافيك شما را با جرثقيل ميبرند شش سال زندان پارك ميكنند بعداً هشتصد ميليون ازتان ميگيرند كه برويد بيمارستان ده روزه خودتان را خوب كنيد برگرديد . خب چكار كنند درآمد نفت كه خرج نوار بهداشتي غزه بشود دادگستري بايد از يكجاي ديگري پول دربياورد ديگر .
  8. همچنين موقع شعار دادن در هنگام عنايت به رهبري نوع مقام ايشان را حتماً ذكر كنيد . مثلاً بگوئيد مقام معظم رهبري قاتله ولايتش باطله . در صورت نگفتن اندازه و نوع مقام شما را شش سال ميفرستند مسافرت دهنتان سرويس ميشود .
  9. مراقب جدولهاي سيماني باشيد چه بسا كه تعدادي از دوستانتان كه چند وقت است گم شده اند توي آنها باشند و حتماً مايو هم با خودتان ببريد كه اگر شما را انداختند توي مخزن آب پونك مشكلي پيش نيايد . قطعه رايگان بهشت زهرا پر شده است لطفاً همكاري كنيد .
  10. چنانچه ديديد تانك آورده اند نگران نشويد تدابير اينها همه اش فرهنگي است لابد عين دانشگاه مازندران براي نورافشاني آورده اند . پرژكتور برق زياد مصرف ميكند امسال چون الگوي مصرف دارد اصلاح ميشود با استپ بالاي تانك نورافشاني ميكنند . رنو 5 هم ميگويند خوب چراغي دارد ولي الگوي مصرف را اصلاح نميكرد تانك آوردند !