2012/07/23

#1185

نوه‌هائی همه بی‌حجاب‌تر از مادرشان ... !


از آنجا که نعیمه اشراقی نوه‌ی امام راحل که همان خوب شد ریغ زهر را سرکشید اینروزها را ندید ، در راستای رودربایستی برای عضویت در کمپین «نه به حجاب اجباری» گفت "به نظر من بسیار بهتر بود که «ما» حجاب را اجباری نمی‌کردیم" ، البته «ما» منظور ایشان را از «ما» که حجاب را اجباری کرده نفهمیدیم بلکه هم اینجور مواقع ترجیح می‌دهیم همینجوری نفهم بمانیم ، لیکن پاره‌ای دیگر از کسانی که هنوز برای عضویت در این کمپین یا رودربایستی دارند یا اسلام بدجوری دست و بال و خشتک و بقیه جاهایشان را بسته نیز یک چیزهائی گفتند که واقعاً یکجور خاصی بدست ما رسید :

فائزه هاشمی : به نظر من حجاب واقعاً چیز نالازمی است و من اگر جای «ما» بودم بجای حجاب ، چکمه و دوچرخه و جوراب‌شلوار را برای زنان اجباری می‌کردم که واقعاً برای پیشرفت‌شان لازم است و اصلاً وقتی اجبار حجاب برداشته می‌شود حتماً باید یک اجبارهای جدیدی بیاید جایش که جامعه زنان دچار مدرنیته انجام بشود . راستی اگر مسئله حجاب اجباری حل شد بفرمائید آن حکم زندان من که فروردین تائید شد دقیقاً چه اتفاقی برایش افتاد ؟ نکند اجرا شده باشد من خودم خبر ندارم .

فاطی رجبی : من با حجاب مشکلی ندارم ولی با آن قسمتش که اجباری در کار نباشد خیلی مشکل دارم و در تمام روایاتی که پدر جز جیگر زده‌ام علامه دوانی کشف کرده همیشه یک زوری بالای سر زن بوده و زن خوب است که حجاب نداشته باشد ولی بجایش ظرف بشورد و کهنه بچه عوض بنماید و تا آقایش نگفته حتی اگر داشت می‌مرد هم از خانه بیرون نرود حتی ترجیحاً یک کاری بکند که روزی سه دفعه از شوهرش کتک بخورد صرفاً برای ثوابش .

لاله افتخاری : من امیدوارم زنان ما تحت تعالیم اسلام روزی آنقدر عقب بیفتند که اگر خدای نکرده یک‌وقتی زائیدند و بچه‌شان دختر بود فوری خودشان بچه را زنده بگور بکنند زیرا که آن بچه ممکن است نعوذ بالله بعداً بزرگ بشود و برایش مسئله‌ی حجاب اجباری پیش بیاید که ما صد درصد با آن مخالفیم و بشدت اعتقاد داریم همانقدری که خواستگاری رفتن برای شوهر واجب و اجباری است ، مسئله حجاب اختیاری است که اینرا در مجلس هم گفته‌ایم . ببخشید این حرف‌های ما کی چاپ میشه ببریم به فک و فامیلمان نشان بدهیم ؟

خجسته خانوم ننه‌ی آقا مجتبی : (حتی در عالم محال و خواب و خیال و رویا و توهم و اصلاً گیرم که سیگاری زده باشی هم ممکن نیست ایشان در مورد چیزی نظری داشته باشد . هرچی آقاشون گفت همون . آورین آورین !)