2009/12/06

#578

رفع فيلتر بالاترين تله است ، فقط با وضو (فيلترشكن) وارد بشويد !
.

رفقا اينجا فيلترينگ بالاترين را برداشته اند . اين قضيه چند چيز را نشان ميدهد :
  1. عليرغم زرت و پرت سپاه كه آي توي كمد هم باشيد شناسائي ميكنيم ميگيريم مي بنديم با اينحال بدليل تغيير آي.پي بعد از استفاده شما از انواع پروكسي ها امكان رديابي به حداقل ميرسد . اين اتفاق قبلاً در ونزوئلا افتاده يك چيزي ميدانم كه ميگويم !
  2. بالاترين همان "برخي سايتها" است كه نصف بودجه صدا سيما صرف پاسخگوئي به اخبار آن ميشود . همچنان با فيلترشكن وارد بشويد و تلاش كنيد كه قسمت بيشتري از بودجه صدا سيما را صرف پاسخگوئي به خودتان بكنيد خيلي هم سرگرم كننده است مزه ميدهد !
  3. اينها ميدانند كه تمام سايتهاي غيره و ذلك هر آنچه از عكس و فيلم و خبر باشد را از همين "برخي سايتها" ميگيرند . هم در انتشار اخبار دقت كنيد هم در نحوه انتشار . حتي اگر با فيلترشكن امكان درج لينك برايتان مقدور نبود بجاي استفاده از فرصت رفع فيلتر به اين فكر كنيد كه سه ثانيه بعد از ارسال بجاي لينك خودتان داغ ميشويد . حالا هر جور حال ميكنيد !
  4. بهترين زمان براي رديابي آي.پي شما وقتي است كه عكس يا فيلم آپلود ميكنيد . بنابراين اگر فيلترينگ سايت play boy هم تا فردا رفع شد شما همچنان با فيلترشكن آپلودتان را انجام بدهيد . من خودم تند تند play boy را كنترل ميكنم خبري شد بهتان ميگويم شما سرتان به كار اصلي تان باشد !
  5. اينها از بالاترين مثل سگ يا بعضي حيوانات ديگر ميترسند . فردا اگر فقط نصف همين اعضاء بالاترين بريزند توي خيابان همان اتفاقاتي مي افتد كه يكماه است در لينكهايتان پيش بيني ميكنيد . من از همينجا بهتان اجازه ميدهم فردا تا ظهر توي خيابان باشيد ولي بعد از ظهر بيائيد خبر بدهيد ! چنانچه بعد از ظهر پيدايتان نشد معلوم ميشود كه از صبح نشسته ايد بدون فيلترشكن بالا بازي الآن توي راه كهريزك هستيد . يادتان بخير چقدر نق ميزديد پاي لينكهاي من !
نتيجه : اينها اگر راست ميگويند فيلترينگ صفحه منرا بردارند !