2009/06/23

#406

کسی که به قیمت خون حاضر است بماند :
.
از نوک پا الی فرق سرش باید رید !
.

در راستای اینکه اگر ما تا پس فردا از خوشحالی نمیریم دیگه نمی میریم و در پهنای اینکه ارسال پیام تبریک برای محبوب احمدی نژاد از هر کاری برای رئیس جمهورهای روسیه و چین و بعضی جاهای دیگر واجبتر است تعدادی از این پیامها محض رفع کتی در زیر می آید :

رئیس جمهور روسیه : مموتی عزیز ! من و ولادیمیر دیشب به سلامتی تو ودکا زدیم . اگرتو نبودی این پطر کبیر ما باید آرزوهایش را به گور میبرد . به برکت وجود تو ما از قطب شمال کم کم داریم به قطب جنوب هم میرسیم . بی زحمت دفعه بعد حق آبتنی در دریای خزر را هم به ما بده . قول میدهم زیر پرچم بحر الروسی از تو عکس نگیریم . به این اسکل های 1+5 بگو تا سال 2842 با تو مذاکره کنند . تو که بلدی چطوری تا آنموقع رئیس جمهور بمانی . بتو قول میدهم دفعه بعد دم انتخابات که شد نیروگاه بوشهر را مثل دم انتخابات ایندفعه افتتاح کنیم . اگر نکردیم بتو سوخت میدهیم تو ببر یکجای دیگر را بسوزان . تا تو هستی ما موشک میفروشیم بقیه سپر موشکی . من و تو و ولادیمیر جمعاً روی هم صد و ده سانت هم نمی شویم ولی خیلی بلائیم . ماچ !

رئیس جمهور چین : الهی قربان آن چشمهای تو بروم که عین چشمهای خودم اینجوری است . ما که در چهار سال گذشته فقط رکعت شمار نماز نساخته بودیم که آنرا هم برای تو ساختیم . دادیم بچه ها چندتا تقلب شمار چینی هم برای تو بسازند که انتخابات بعدی بیشتر خوش بگذرد . اگر مردم زیاد زرت و پرت کردند برای تو باتوم چینی هم میسازیم بگیر بزنشان . برای حمایت از تولیدات داخلی آن دمپائی چینی ها که قبلاً بتو داده بودیم را جمع کن بجایش گالش چینی میدهیم . امسال دلت میخواهد قبله کدام طرفی باشد بگو همان طرفی برایت قبله نمای چینی بسازیم . راستی جلد دوم تفسیر جامع المیزان و الکواکب چینی را هم دادیم نوشتند . دیروز از خوشحالی جلسه داشتیم قرار شد تمام قطعنامه ها را وتو کنیم . تو قطعنامه دان اینها را پاره میکنی آخر من میدانم . مموتی تو خدائی !

یک رئیس جمهور از افریقا : الهی من تو را خام خام بخورم خوشمزه ! دوباره منرا دعوت کن تهران دلم میخواهد لامپ تماشا کنم . منهم تو را دعوت میکنم اینجا سه تا قبیله برای تو قر بدهند شرعاً برقصند . راستی این لباسهای محلی ما که تو خیلی دوست داری بپوشی سایز ایکس اسمال ندارد برایت گشاد است . داده ام با شاخ گیاه بابا آدم برایت شلوار بسازند با برگ گل آدمخوار هم یک کاپشن درست بکنند آن کاپشن قبلیه زیر بغلش سوراخ است خوبیت ندارد . ایندفعه که آمدی شام بتو مگس تسه تسه میدهم بلکه یک میلیارد دلار دیگر خرج آسفالت کوچه های شاخ افریقا کردی . زمینهای سر دوراهی ریش قوچ را هم دادیم با پولهای تو برای مستضعفان افریقا ویلا سازی بکنند . ببخشید که ما یک کمی بدترکیب هستیم وقتی می آئیم ایران صدا سیما رویش نمیشود ریخت ما را نشان بدهد . امکانات نداریم این شکلی شدیم . ای محمود امکانیان !

یک رئیس جمهور در امریکای جنوبی : ای چه گوارای دوم ! زود بگو ببینم الآن چفیه مد است یا دستمال یزدی ؟ دو میلیارد بده بیا همینجا زیر گوش امریکا بهش فحش بده . در این مدت سعی کن راه و رسم مادام العمر شدن را از چاوز یاد بگیری اگر نشد بگیر عین مورالس اعتصاب غذا کن هر چند که تو از این یاروها نداری . راستی فیدل چند سال است مشاعیرش را از دست داده الآن ممدشان مقام معظم رهبری است تو هی برای فیدل پیام صلح و دوستی نده . میخوای برم یک هواپیمای امریکائی بدزدم ؟ میخوای از دیوار سفارت امریکا بروم بالا ؟ میخوای بچه ها را بفرستم توی می سی سی پی بشاشند ؟ اصولاً میخوای برینم به امریکا ؟ پس مایه را حواله کن خودت هم نیامدی به چیز همین چه گوارا !