2009/10/25

#522

البـرادعـی حـيـا كـن ، هــسـتـمـونـو رهــا كن !
.

بمناسبت آغاز بازرسي از تاسيسات دسته اي قم كه عمامه ي گريز از مركز توليد ميكند و در حمايت از پيشنهاد البرادعي كه عين همين مصباح خودمان پول كه بدهي ميتواند ثابت كند كه اورانيوم فقط براي كوچك كردن دماغ خانمها مصرف زيبائي دارد و نيز در راستاي حمايت امريكا و فرانسه و چند جاي ديگر كه تا پريروز خيلي نگران ندا بودند ولي بعداً كه پول گرفتند فهميدند كه در ونزوئلا هم قبلاً همينجوري شده بود از طرح تامين سوخت زيبائي خانمهاي بوشهري توسط روسيه دو راه حل دقيق براي حل بحران هسته اي جمهوري اسلامي كه فقط به ذهن ما رسيده در زير ارائه ميشود :

راه حل دقيق اول : همين كاري را بكنند كه الآن دارند ميكنند .

اينطوري متوجه ميشوند كه جمهوري اسلامي ايندفعه در قم دارد يك كارهاي خطرناكي ميكند . البرادعي يك هفته بعد سه صفحه گزارش ميدهد كه دو صفحه آن خيلي نگران كننده و يك صفحه ديگر آن خيلي نگران كننده تر است . تمام دنيا نگران ميشود و دو هفته بعد البرادعي براي شركت در مراسم سينه زني امام حسين با خانواده به تهران مي آيد و در بيت رهبري با فارس مصاحبه و تصريح ميكند كه غربي ها گزارش او را سر و ته خوانده بودند و از آن هر جوري كه دلشان ميخواست برداشت كرده اند . وي ابراز تاسف ميكند كه منظورش از توليد بمب اتم در قم اصلاً اين نبوده كه در قم بمب اتم توليد ميشود . احمدي نژاد در گفتگوي خبري سه كلمه از كل گزارش را نشان ميدهد ميگويد اينا ، اينجا و اينجا و اينجا به صراحت گفته شده كه قم ، ندارد ، اتم . امريكا و اتحاديه اروپا در يك نشست اضطراري تصميم ميگيرند كه همين كاري كه الآن من گفتم را دفعه بعد هم بكنند . نگراني دنيا رفع ميشود و بمدت يكماه چندتا ويدئوي ديگر از كشته شدن چند نفر ديگر در خيابان اميرآباد در يوتيوب منتشر ميشود و اوباما درحاليكه يك روبان سبز به مچ پايش بسته خيلي ابراز نگراني ميكند .

راه حل دقيق دوم : همان كاري را بكنند كه قبلاً ميكردند .

در قم متوجه بشوند كه جمهوري اسلامي براي يك قرن توليد بمب اتم اورانيوم غني شده دارد . همزمان گزارشهاي نگران كننده اي از كشف تاسيسات جديد غني سازي زير حرم امام رضا كه لوله اش از پس يقه ناقاره زنهاي نبش گلدسته زده بيرون منتشر بشود و شوراي امنيت در يك نشست فوق العاده با صدور قطعنامه اي كه بوركينافاسو به آن رأي ممتنع ميدهد تحريم روغن كرچك و كشك و واجبي را در رأس كار قرار بدهد . بعد از سفر موفقيت آميز احمدي نژاد به دوست و برادر بوركينافاسو كه چون كفش پايشان نيست نميتوانند چيزي به سمتش پرت بكنند هيلاري برود اسرائيل و براي چهلمين بار از طرف دولت جديد ايالات متحده حداكثر تا پايان شهريور براي توقف غني سازي وقت بدهد ولي چون دو ماه از پايان شهريور گذشته متكي با هواپيماهائي كه نميدانم چرا هيچوقت سقوط نميكند فوراً برود نيويورك . در اين ديدار گرم و صميمانه كه هيچوقت نه علت آن معلوم ميشود نه نتيجه اش مجلس طرح حذف يارانه واجبي را با بيست و هشت فوريت تصويب ميكند و احمد توكلي نيم ساعت بعنوان مخالف و بيست دقيقه بعنوان موافق نطق انجام بدهد . يك هفته بعد تمام نمودارهاي دولت نشان ميدهد كه تحريم واجبي هيچ تاثيري بر پشم ملت قهرمان ايران نداشته و درست وقتي حواس همه به پشم ملت قهرمان ايران است ناگهان گزارش تكان دهنده اي از كشته شدن من منتشر بشود تا من باشم ديگر از اين راه حلهاي دقيق ارائه نكنم كه اوباما با زانو بند سبز نگران بشود !