2009/10/23

#521

آميرحسين !
.
اگر بلد نيستی مثل كروبی ليدر باشی دنباله روی را ياد بگير ...
.

ميرحسين موسوي روزنامه كلمه سبز را بست و در عوض نيم ساعت حرفهاي قشنگ زد . در اين حرفهاي قشنگ كه بر خلاف حرفهاي قشنگ قبلي متاسفانه هيچ خاطره اي از امام راحل تعريف نشد موسوي تاكيد كرد تا وقتي اين ملت فلك زده دارند خودشان را در وبلاگها و سايتهاي شخصي جر ميدهند ما ديگر چه نيازي به روزنامه داريم . اين اتفاق خجسته در حالي روي داد كه احتمالاً دوباره پنج تا ريشو جيغ كشيده بودند كه آي ميزنيم مي گيريم مي بنديم و ميرحسين ترجيح داد اگر قرار است بگير و ببندي اتفاق بيفتد براي همان وبلاگنويسهاي فلك زده بيفتد . به اعتقاد موسوي ابراز نگراني كردن براي دستگير شدگان و ملاقات با خانواده ايشان از دستگير شدن خود آدم و ملاقات خود آدم آمدن البته خيلي بيشتر كار آدم را راه مي اندازد . برخي ميگويند اگر وضع همينطوري پيش برود احتمالاً مردم خوشحال ميشوند كه همان بهتر تقلب شد ميرحسين رئيس جمهور نشد .

موسوي همچنين در فرازهائي از حرفهاي قشنگي كه عين همين مموتي ديگران برايش مي نويسند گفت وقتي "يك دست بسته بشود صدتا دست باز ميشود" . وي نگفت اگر اينجوري است آنوقت چطوري است كه اين دست باز هميشه بايد از طرف ما باشد دست بسته از طرف خودش . به اعتقاد بعضيها هم اكنون خطر خودكشي كردن از ترس مرگ براي موسوي از ابتلا به تمام انواع آنفولانزا بيشتر است . موسوي كه خيلي نگران است يكوقتي دستگير بشود خداي نكرده جنبش سبز كلاً از بين برود مجدداً ياد يك خاطره از امام راحل افتاد . تعدادي از نزديكان ميرحسين با يادآوري اينكه اگر همين امام راحل و خاطراتش نبود الآن ميرحسين رئيس جمهور بود به ايشان گفتند پاشو صبح شده .

به همين مناسبت كارشناسان اعلام كردند كه حركت در مسير فعلي همين كروبي را ميخواهد نه يك بچه ژيگول . اين درحاليست كه هنوز كسي نميداند چرا وقتي مردم كروبي را مي بينند باز هم ميگويند يا حسين ميرحسين ليكن برخيها كه علاوه بر ذكر خاطره فكر هم ميكنند گفتند در هر حال فرقي نميكند مردم دنبال بهانه بودند همين ميرحسين اگر بدرد هيچي نخورد بهانه خوبي كه هست . در همين راستا كاپيتان مهدي امروز مقابل دوربين خبرنگار فارس كه با كفش منتظر ايستاده بود عين رعد و برق به نمايشگاه مطبوعات رفت . كاپيتان مهدي كه تا الآن خودش بتنهائي هزارتا از اين "صد دست باز" ها محسوب ميشود قادر است با انجام كارهائي كه عموماً به عقل جن هم نميرسد عين مارادونا براي سبزها گل بزند . كارشناسان در پاسخ به اين سوال كه پس موسوي چيكار بلد است بكند گفتند عين استاد اسدي بلد است به خودمان گل بزند !