2009/10/12

#513

کارخانه پاسور ثار الله بدست توانمند سپاه افتتاح شد !
.

در راستای آزادسازی پاسور که پس از آزادسازی خرمشهر مهمترین رویداد فرهنگی قرن 22 محسوب میشود و در پهنای آنکه از هر چیزی خوب پول دربیاید متعاقباً با شرع هم بالاخره یکجوری جور درمی آید حتماً ، در اینجا و به جهت رفع نگرانی شما عزیزان اقدام به جمع آوری تعدادی استفتاء از یکی از مراجع معتبر که وجداناً هیچ وابستگی به بیت و اینجور جاها ندارد نمودیم که در زیر می آید :

استفتاء اول : جسارتاً با توجه به اینکه ماهی ازون برون فلس ندارد لذا از وقتی که حلال شده ما نفهمیدیم آخر که از کجا تا کجاش را میشود خورد . لطفاً باید چه خاکی سرمان بریزیم ؟
جواب : اشهد ان لا اله الا همینی که هست . اظهر مبین در آن است که از وقتی ازون برون شد کیلوئی صد هزار تومن ما گشتیم دیدیم اتفاقاً دم کون نامبرده یک پولک گنده وجود دارد که چون دانشمندان به اینجور جاها کاری ندارند در صورتیکه ما به جائی غیر از اینجور جاها کار نداریم لذا قبلاً مشاهده نشده بود که الآن مشاهده شد . حالا شما بجای گشتن جاهای نامربوط ناموس بحر خزر برای مشاهده یک عدد پولک برو واحد پشتیبانی لشکر ذوالفقار سلام برسان بگو خاویار هم بتو بدهند ... ضعیفه ی ازون برون از همانجای خوبی که فلس مشاهده میشود تخم میکند یکی انقد !

استفتاء دوم : در بازی 21 که اگر قرار باشد قمار نباشد آدم دیوانه نیست که بازی بکند حکم ورق چه جوری میشود بی زحمت ؟
جواب : ربنا آتنا فی الدنیا آبجی حسنه ! باید وضو گرفت نیت کرد به قصد شهادت انشالله . پاسورهای سپاه شرعی است هر کی قمار بازی بکند می بازد به حمدلله . اظهر آنست که خمس قمار را بما بدهید بروید هر گهی دلتان خواست بخورید با ورق . احتیاط واجب آنست که بالای پنجاه سور ندارد و آس بری از نون بری بدتر است و بر آس بر آتش دوزخ وارد . شنیده شده که در 21 بعضیها آینه میگذارند زیر دست که عین شقاوت است . در روایت هم آمده عرق ورق زرورق !

استفتاء سوم : از آنجا که در زمان بازی با اسباب شرعی ورق شرب خمر حالی میدهد باید چه غلطی بکنیم ؟
جواب : صبّح کم الله بالخیر و العافیه ، بازم بگم یا کافیه ؟! احوط آنست که شرب خمر سبب مستی نشود اگر شد راستی نداشته باشد که مایه اعتراف است و در آن عذابٌ علیم . اگر میخوری همین ودکا بخور که سپاه لای سوخت بوشهر از روسیه می آورد تریلی تریلی . مراقبه باید تا به شما ودکا سوزنی نینداخته باشند که آنها را در اسلامشهر با آب از ته پر میکنند زده 58% ولی خمر ندارد خورده ایم ما . از حسن بن جعفر ابو هندل ماضی که پشت جعفر طیار است آمده روزی کسی پرسید : قبله کدوم وره ؟ فرمود : از اینور . پرسید : خیلی راهه ؟!

استفتاء چهارم : جسارتاً اگر پای ورق ودکا نبود شرب خمر با عرق سگی چند شب نماز ندارد ؟
جواب : قال تپ تپون اُخ اُخکم زرتم طویلا ! در اینمورد پس از اجماع با علمای مجیدیه مقرر شد عرق سگی با انگور تاکستانهای سپاه بیندازند که شرعی باشد . برخی کافرون در آن قرص خواب وارد میکنند که سبب کوری است و ندیدین مال دنیا . اسهل آنست که موقع خرید یک پیک هم به ساقی بدهی بگوئی راست میگی خودت بخور . در قم برادران میدهند بطری دو تومن دبه ای بگیری ارزانتر حساب میکنند انشالله . بعد از آن مفاتیح میخوانی با دعای رفع قضای حاجت و دفع تنگ گرفتگی نماز نخواندی اشکال ندارد . بجای آن در رساله احتیاط آمده که آدامس بجوی در ایست بازرسی بو ندهد انشالله تعالی . اگر داد بگو دندانپزشكي بودم گزيلوكائين نداشت الكل زد ما خودمان گفته ايم اينرا يكبار كاملاً افاقه كرده !