2009/06/22

من گیج شدم !

...
چند روز پیش از رفقائی که برای بالاترین دعوتنامه میخواستند خواستم تا آدرس ایمیل بگذارند . بنده البته جا دارد تا در همینجا از مشارکت میلیونی شما عزیزان در اینجور مواقع تقدیر و قدردانی کنم چون کم کم داشتم احساس میکردم که این صفحه اصلاً هیچ مراجعه کننده ای ندارد که حالا کامنت گذار هم داشته باشد . کامنتهای شما (حالا به هر دلیلی) جان دوباره ای بمن بخشید خیلی ممنونم !
.
بهرحال تا دیروز با احتساب رفقای فیس بوک من خودم برای حدود صد نفر دعوتنامه فرستاده ام . الآن اصلاً حساب کار از دستم در رفته و لذا فکر نمیکنم دوستانیکه دیروز یا پریروز درخواست دعوتنامه کرده بودند چیزی دریافت کرده باشند . از آنها میخواهم که آدرس ایمیلشان را فقط در کامنتهای همین پست و حتماً آدرس ایمیل را در متن کامنت بگذارند و از دوستان دیگری که عضو بالاترین هستند خواهش میکنم تا برای رفقا دعوتنامه بفرستند . اینروزها من واقعاً فرصت زیادی برای اینکار ندارم امیدوارم منرا ببخشید .
.
تکرار میکنم که آدرس ایمیل را حتماً در متن کامنت بگذارید تا برای دوستان دیگر هم قابل مشاهده باشد . ایمیلهای مربوط به کامنتها فقط برای من قابل مشاهده است . هشدار میدهم چنانچه اینکار را نکنید منهم به آدرس ایمیل شما نامه های سر کاری میفرستم !
.
ممکن است ایمیل دعوتنامه بصورت اسپم برای شما بیاید لطفاً آنجا را هم چک کنید . از دوستان بالاترینی هم که زحمت ارسال دعوتنامه را میکشند ممنونم ...