2009/06/26

#408

۹۰ کیلو رفسنجانی جهت کله کردن رهبر گم شده؛ کجائی چاقال؟!
.

رفسنجانی احتمالاً کجا رفته ؟
 1. رفته گل بچیند . البته کسی او را چیزی حساب نکرد که بپرسد آیا وکیل است یا نه ولی از قرار معلوم رفسنجانی هم با اجازه بزرگترها بعله .
 2. رفته بخیه بزند . هنوز البته کسی نمیداند که چطوری میشود دو کمان واگرا را با بخیه همگرا کرد خدا الهی از این مموتی نگذرد .
 3. رفته تشخیص بدهد . تشخیص کار سختی است . اصولاً در جمهوری اسلامی همه زمان زایمان تازه تشخیص بارداری میدهند .
 4. رفته دنبال مصلحت . در نظام اسلامی مصلحت یک چیزی است که آدم اگر خودش نرود هم آدم را میبرند دنبال آن . بعضی وقتها هم البته مصلحت دنبال آدم میکند .
 5. رفته خبره بشود . این خیلی بد است که رئیس خبرگان بعد از انتخابات بفهمد که تا حالا اصلاً خبره نبوده . گرچه اگر خبره بود که نمیگذاشتند رئیس خبرگان بشود .
 6. رفته پی نخود سیاه . شاید هم قوطی بگیر و بشین داده باشند دستش . شاید هم دارد بشین و حرف نزن بازی میکند . هر سه احتمال بالای صد درصد است .
 7. رفته روش . بی تربیت ! یعنی رفته روی موضوع فکر بکند ببیند آخرش چی به چی شده است . حالا اینکه روی کدام موضوع را ما به این چیزهای بی ادبی کاری نداریم .
 8. رفته توش . بی حیا ! منظورمان اینست که رفته توی یک سوراخی چپیده تا نبرده اند توی سوراخ بچپانندش . همین فردا که در جمهوری اسلامی سوراخ شد متری یک میلیون میفهمی یعنی چی .
 9. رفته دوش . ایشالا که عافیت باشد بعد از این انتخصاباتی که برگزار کردند حتماً لازم شد تا یک عده بروند آب بکشند . الدنگ ! من چه میدانم باید کجایشان را آب بکشند .
 10. رفته یک جائی . خوش بحالش . در مملکت امام زمان آدم باید خیلی خوش شانس باشد که قبل از اینکه ببرندش یک جاهائی خودش برود یک جائی . اگر نرود آنوقت میبرند یک جاهائی باید به یک چیزهائی اعتراف بکند .

روشهای مبارزاتی این هفته : با توجه به اینکه معلوم شد مبارزات مسالمت آمیز خیلی خوب جواب میدهد و ما اگر بجای کتک خوردن بگیریم کتک بزنیم کسر شأنمان میشود و نظر به آنکه در هفته گذشته با روشن گذاشتن چراغ ماشینها و شمع دست گرفتن و بادکنک هوا کردن زدیم دهن جمهوری اسلامی را سرویس کردیم لذا انجام امور زیر در هفته آینده جهت پیاده سازی فک نظام توصیه میگردد :

 1. از فردا بمدت دو روز انگشتتان را تا بیخ بکنید توی دماغتان . در هر حال فرقی نمیکند چون شما کتک میخورید ولی با این حرکت قهرمانانه چهره ی واقعی نظام را به چهره های الکی دنیا نشان داده مدافعان حقوق بشر هم چهارصدتا بیانیه برای کتک خوردن شما بدلیل دماغ گرفتن صادر میکنند . بیانیه خیلی مهم است و دهن نظام آسفالت میشود .
 2. از پس فردا بمدت دو روز دیگر در حد مقدور گشاد گشاد راه بروید . باز هم فرقی نمیکند شما کتک میخورید و چهره ی واقعی به چهره های الکی نشان داده میشود الهه هیکس در تفسیر خبر ابراز نگرانی میکند و چون الهه هیکس خیلی آدم مهمی است سازمان ملل آنروز را برای همیشه بنام ملت ایران میکند و پوز اینها میخورد .
 3. از پسون فردا بمدت دو روز دیگر شلوارتان را تا ته بکشید بالا . این خیلی مهم است چون وقتی دارید کتک میخورید نمیتوانند شلوارتان به همین راحتی ها تا ته بکشند پائین و چهره واقعی به الکی نشان داده میشود دیده بان حقوق بشر یک بیانیه غلیظ میدهد اینها اینترنت را هم قطع میکنند و چه بسا ممکن است جمهوری اسلامی سرنگون بشود دوباره شاه بیاید .
 4. روز جمعه هیچ کاری نکنید . با این مبارزات گسترده ای که در طول هفته انجام دادید اگر زنده بودید یا دستگیرتان نکرده بودند همه تان بیائید همینجا ما بهتان برنامه های مبارزاتی هفته آینده را ارائه میدهیم . باز هم فرقی نمیکند برنامه ارائه دادن هم باعث کتک خوردن میشود و الکی چهره ی واقعی را می بیند حقوق بشر نگران میشود و تشکیل جلسه میدهد رهبری فرار میکند میرود یک جای پرت و پلا انقلاب ما در کمال خونسردی پیروز میشود میرویم دوباره یک عده ای را می آوریم که عین همین عده ای که آوردیم سی سال بعد بزنیم توی سر خودمان آنها هم بزنند توی سر خودمان حقوق بشر نگران بشود !