2009/06/13

#395

آقای امریکا ! ببخشید ما گه خوردیم بی زحمت بما حمله کن !
.

بدینوسیله ما به نمایندگی از تمام ملت ایران در سراسر جهان (تا اطلاع ثانوی طی چهار سال آینده خرج کردن ملت ایران بلامانع است) به دلائل زیر ضمن عرض ببخشید و چیزهای قابل تناول استدعا مینمائیم تا در اسرع وقت بما حمله نموده شر ما را از سر اینا بکنید . توضیحاً اینکه چنانچه کنگره ی محترم امریکا بودجه ندارد ما خودمان خرج حمله شما به خودمان را میدهیم هرچی است از مخارج چهار سال آینده برایمان خیلی کمتر است . دلائل ما در زیر می آید فرقی هم نمیکند خواستی از رو بخوان :
  1. با وضع موجود اگر تا فردا بما حمله نکنی ما تا پس فردا به تو حمله می کنیم . بعداً نگی نگفتی .
  2. اگر بما حمله نکنی ما حداقل چهار دفعه دیگر برای سخنرانی می آئیم امریکا اجنه می بینیم آبروی خودمان را با تو میبریم بدبخت ما دیگر مهم نیستیم خوبی تو را میخواهیم .
  3. حیثیت تو را در اجتماع میلیونی عشایر روستای زانگول آباد از توابع بخش 2 یاردانقلی گوروزلو می بریم هیچ هم شوخی نداریم .
  4. اگر دلت میخواهد حمله نکن ما هم می آئیم یک کاری میکنیم که سربازهای تو با ما عکس بگیرند ولی دیوار صوتی نشکنند تازه شورش هم بکنند بدبخت شدی رفت .
  5. مجبوری روزی شصت دفعه قیافه های یکسان ما را در اجتماعات میلیونی که خودروی حامل احمدی نژاد چند روز توی راه میماند از تلویزیون ببینی . اگر ریخت دو هزار نفر را دو هراز دفعه دیدی خیال نکن ما عین ژاپنی ها همه مان مثل هم می مانیم برو چش و چال خودت را درست کن الدنگ .
  6. خلیج فارس را صبحها سخنرانی میکنیم می بندیم شبها لاریجانی و ولایتی و بقیه میروند باز میکنند هر جور راحتی در طول چهار سال آخرش سر همین یک وجب جا گه گیجه میگیری .
  7. تا پس فردا این عربها دیگر خدا را هم بنده نیستند ول کنی به دریای خزر هم میگویند بحر الخضرا منتظر جواب سلامشان نباش بد جور ضایع میشوی .
  8. ما دلمان میخواهد تو عاقبت بخیر بشوی با این وضع مجبوری بشینی با این یارو مذاکره یا مناظره یا مصاحبه کنی (زیاد فرقی نمیکند در هر حال ما پیروز می شویم) متن گفتگو زیاد مهم نیست تنت بو میگیرد هی باید بروی حمام ملت فکر میکنند با هیلاری اینا کاری ترتیب داده ای حرف درمی آید .
  9. خره ! اگر تو حمله نکنی اسرائیل به ایران حمله میکند لبنان به اسرائیل حمله میکند سوریه به مصر حمله میکند روسیه به گرجستان حمله میکند اینا به ما حمله میکنند در خاورمیانه یک بکن بکنی میشود که حرفهای نوسترداموس راست درمی آید ها ببین چند دفعه دارم میگم .
  10. این دلیل آخری را از قصدی نمیگویم تا کف کنی . تو اول حمله کن حسن نیت خودت را نشان بده تا من دلیل دهم را بگویم . بیخود هم به خودت فشار نیاور چون دلیل آخرم مثل رأی احمدی نژاد عجیب غریب است به عقل جن هم نمیرسد . ما رو نکاری ها ، منتظریم !