2009/06/12

#394

مموتی ! تو که راست میگی ولی اونجای پدر دروغگو !
.

بر اساس آمار کاملاً راستکی خبرگزاریهای جعلی جمهوری اسلامی محبوب احمدی نژاد با کسب 56476874357 درصد کل آراء از الآن تا اطلاع ثانوی پیروز انتخابات جاری و بعدی شد . تعدادی از آمارهای منتشره در زیر می آید :

1- خبرگزاری فارس :

جمع کل آراء داده شده : 250 رأی ، احمدی نژاد : 2546546554678 رأی ، موسوی : 2 رأی ، بقیه : هیچی . این پیروزی بزرگ را به ملتهای تحت ستم جهان تبریک گفته از خدا و امام زمان و بقیه میخواهیم تا شر اسرائیل را از لبنان کم نموده ما را همینطوری پیروز بکند هی !

2- ایرنا : جمع کل آراء : هنوز هیچکی نشمارده ، احمدی نژاد : اینقدر زیاد است نمیشود شمرد ، موسوی : اینقدر کم است دلمان نمی آید بشماریم ، بقیه : بقیه اش مال خودت . ضمناً دختر شیرین عبادی هم بهائی است !

3- ایسنا : جمع کل آراء : 40% ، احمدی نژاد : 69 درصد و 81 متر ، موسوی : 28 درصد و 9 میلیمتر ، کروبی : یک دسی متر ، رضائی : مگه رضائی هم کاندید بود ؟! ضمناً سه دوتا قطعاً میشود شیش تا پیشرفتهای ما در چهار سال آینده خیلی شگفت انگیز است اصولاً همه را حمایتت میکنیم !

4- رجا نیوز : جمع کل آراء : دادیم جمع بزنند ، احمدی نژاد : دادیم پیروزی اش را اعلام بکنند ، موسوی : دادیم بگیرند بزنندش ، کروبی : گفتیم اگر زیاد حرف زد او را هم بزنید ، رضائی : خیلی خندیدیم . در ضمن فاطی رجبی هم گفته فائزه هاشمی را بگیرید چنان بزنید که باد بیاید . خبرهای تکمیلی را از بیمارستان بگیرید . کتک خور دشمن خداست !