2009/06/07

#383

زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در واکنش به اتهامات رئیس دولت نهم در مورد مدارک تحصیلی خود به او تا فردا وقت داد تا عذرخواهی کند. (رادیو فردا)
.
رهنورد : مموتی ! اون چیز میرحسین که ازش میترسی رو بگم ؟!
.
نظر به اینکه زهرا رهنورد با میرحسین موسوی فامیل است ولی فاطی رجبی با مموتی هیچ نسبتی از بالا یا پائین ندارد تونی بلر از احمدی نژاد به نمایندگی کامل از ملت ایران عذزخواهی کرد . این نماینده ی کامل به طول یک متر و عرض نیم متر و دارای چهار طبقه زبان بوده و زنجیره ی دماغی او بقدری زیاد است که خودروی حامل ایشان مسیر بین ابتدا تا انتهای دماغ را چند ساعت در راه بود . تونی بلر ضمن ابراز پشیمانی از همه چیز از احمدی نژاد خواست تا چنانچه مدرک کردان هم عیب و ایرادی دارد آکسفورد را ببخشد . این درحالیست که چیزحسین چوزوی پس از افشای تقلبی بودن همسرش توسط احمدی نژاد از او خواست تا آن مفسدین اقتصادی که طی چهار سال گذشته همواره وجود داشته اند ولی اسم نداشته اند را ببخشد !

در پی این بذل و بخشش بی سابقه قرار شد احمدی نژاد تا پس فردا درباره ۷۰۰ میلیون دلار بخششی به نماینده القاعده در فلسطین کاملاً توضیح بدهد . همچنین قرار شد احمدی نژاد درباره بهبود اوضاع اقتصادی افریقا و امریکای جنوبی در دولت نهم هم یک عالمه توضیح بدهد . هنوز قرار نیست کسی درباره ی مدرک تحصیلی خود احمدی نژاد توضیح بدهد ولی احمدی نژاد اصولاً آدمی است که خیلی جا برای توضیح دارد . کارشناسان معتقدند پس از این توضیح رسانی خودروی حامل ایشان مسیر ابتدا تا انتهای دماغ را دو ساعت بیشتر در راه خواهد بود . این درحالیست که تابحال در توضیح رسانی های ایشان تقریباً تمام یاتاقانهای مغز ملت ایران سوخته !

زهرا رهنورد تاکید کرد چنانچه احمدی نژاد تا فردا از ایشان عذرخواهی نکند آنوقت بگم ؟ رهنورد نگفت چی را بگم ولی نگوید بهتر است . چیرحسین چوزوی هم ضمن تاکید بر همه "چیز" گفت اگر احمدی نژاد عذر نخواهد آنوقت چیز . توضیحاً اینکه چیز یک چیزی است که بگم ؟ بگم ؟ (هیچ هم خنده ندارد بی ادبها !)