2009/06/07

#384

کـروبـی پـاس داد مـیـرحـسـیـن گـل کـرد !
.
مجری : بعنوان اولین سوال بمن گفته اند لطفاً شما یک کمی همدیگر را بگیرید بزنید !

کروبی : میزنیم خوب هم میزنیم مردیکه الدنگ گوسفند خالی بند رو . الهی قربونت برم مهندس مشت اول رو شما بزن بنده مخلصت هم هستم کف گرگی رو اومدم پشت بندت !

مجری : شما نیم ساعت حرف زدید به بنده میگن باید صدتا تذکر بدم . لطفاً شخصیت داشته باشید اینقدر حرف نزنید . مناظره که جای حرف زدن نیست !

میرحسین : بفرما من الآن برات آمار بدم حالشو ببری مامان . کاری نداره که . نشسته اینجا عین سگ دروغ میگه تذکر و اینا هم نداره . جناب کروبی که بنده الهی نازشو بروم شاهده والت دیسنی الآن داره رو یک شخصیت جدید کار میکنه که فرشته مهربون هم نتونه عمراً نوک دماغشو بچینه . اهه !

مجری : شما خیلی حرف میزنی و بنده باید قانون رو تذکر بدم که حرف زدن در صدا سیما قدغنه . لطفاً بگیرید همدیگر رو بزنید ببینم !

کروبی : بنده چهارتا اصل دارم که الآن همشو میگم : یکی اینکه فک پائین آوردن اصلاً کار سختی نیست این مهندس عزیزم اینجا خودش اینکاره است صداشو درنمی آره . بنده میخوام بدونم پوز این الدنگ کش نیومد این چهار سال اینقدر زرت و پرت کرد ؟ اصلاً قصد ندارم به رهبری گیر بدم ولی الهی سگ به قبر باعث و بانیش آره و اینا درست نمیگم مهندس ؟!

مجری : من چرا هر کاری میکنم شما همدیگر رو نمیگیرید بزنید ؟ من مردم از بس تو گوشی بهم گفتن دعواشون بنداز . ضمناً وقت داره تموم میشه و اینا !

میرحسین : تو خیلی حرف میزنی ها ! همینجا با همین کروبی میگیریم بطور زنده و مستقیم چنان میزنیمت باد بیای . ما میریم این یارو بیاد اینجا عکس زن منو بگیره هی بگه دالّی بگم ؟ بگم ؟ اینقدر بگو تا بگو دونت پاره بشه . بنده و برادر و دوست و چندتا چیز دیگه ام کروبی فقط امشب یادمون رفت آفتابه بیاریم با خودمون که اونم از بس در دولت گذشته استفاده شده گیرمون نیومد !

مجری : آقا ما بگیم گه خوردیم برای شما دوتا مناظره گذاشتیم بی خیال میشید ؟

کروبی و میرحسین : ها ! حالا این شد یه چیزی ! چاکر دادا !