2009/06/08

#385

مموتی ! بگم چرا قطار از ریل در رفت ؟ بگم ... ؟ بگم ... ؟!
.
به ده دلیل قطار زاهدان - بم در مراسم افتتاحیه از ریل خارج شد :
  1. هیچ قطاری از ریل خارج نشده سندش هم در وزارت خارجه موجود است .
  2. احمدی نژاد نمیداند ما این اطلاعات غلط را از کجایمان درمی آوریم .
  3. احمدی نژاد کروبی و میرحسین و بقیه را دوست دارد بروند مشاورانشان را عوض بکنند این حرفهای مفت را نزنند .
  4. نمودار قرمزه مربوط به قطارهای دولت نهم است بنفش و آبی مربوط به بقیه ی دولتها . همانطور که می بینید نمودار قرمز کاملاً وسط ریل است .
  5. این قطار در زمان میرحسین ساخته شد در زمان رفسنجانی پنچر گیری شد در زمان خاتمی از ریل در رفت الآن فقط افتتاح شده .
  6. صد و بیست کشور خارجی نامه دادند پرسیدند شما چطوری قطار می سازید که ما نمیتوانیم ؟
  7. شصت مقام خارجی هم به ایران سفر کردند فقط برای قطار سواری .
  8. وقتی راه آهن زاهدان - بم افتتاح شد تمام مردم دنیا شیرینی پخش کردند .
  9. اگر میگی این قطار از ریل خارج شده منم جریان زن باباتو بگم ؟ بگم ؟
  10. اصلاً من جواب این دروغها را نمی دهم . کردان هم یکی عین بقیه !

نتیجه : هر کدام از این دلایل برای ده دفعه در رفتن قطار از ریل کفایت میکند حالا خودتان هر جوری حال میکنید !