2009/03/01

(#331) خودتو بکشی میکشمت

مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار از دانش‌جویان بازداشتی دانش‌گاه امیرکبیر هم‌چنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. (خبر)

غذا نمیخوری که خودکشی کنی ؟ غلط کردی، خودکشیت میکنم !
.
به گزارش خبرنگار ما که پدرسگ هیچی ندار جاسوس هم هست در حال حاضر دیده بانهای حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی مبتلا قمپز سرگردان شده اند : دانشجویان میروند فرودگاه تجمع میکنند رهبری ازشان تشکر میکند بعد دانشجویان میخواهند بروند یکجای دیگر تجمع بکنند رهبری میدهد گمنام امام زمان ازشان تشکر بکند ! این درحالیست که شیرین عبادی همچنان دارد دنبال کارت دانشجوئی مامورین مالیات میگردد . به گفته آگاهان چنانچه کسی الآن مدعی بشود که بازرگان را یک مزدور دست نشانده نخست وزیر کرده بود باید برود همانجائی که کسی که مدعی است بازرگان را مزدور دست نشانده نخست وزیر نکرده اعتصاب غذا بکند . اصولاً جمهوری اسلامی جای باحالی است : وقتی کسی یک کاره ای است اگر فحشش بدهی خشتکت را درمی آورند بعد که دیگر کاره ای نیست اگر فحشش ندهی خشتکت را درمی آورند ! خبرنگار ما می افزاید البته خاتمی چه کاره ای باشد چه نباشد در هر حال اگر فحشش ندهی خشتکت درمی آید !

در همین راستا یک مقام وزارت اطلاعات ضمن اظهار بی اطلاعی از وضعیت سایر بازداشت شدگان امیر کبیر طی روزهای اخیر گفت خوشبختانه غیر از اعتصاب غذائی ها حال بقیه خوب است . وی که مثل سایر همکارانش همواره همه جا حضور دارد ولی هیچ جا اسم ندارد نگفت از کجا میداند که حال بقیه خوب است لیکن در پاسخ به خانواده بازداشت شدگان تاکید کرد که از وضع بقیه خبر ندارد . هم اکنون تیم پزشکی اوین که بجای بقراط اشتباهاً به حضرت عباس قسم خورده اند در حال مراقبت کامل از چهار دانشجوی اعتصاب غذا کرده میباشند تا مبادا در پایان اعتصاب خدای نکرده بلائی سرشان نیاید ! پزشکی قانونی نیز ضمن تکذیب صدور هرگونه مجوز دفن دانشجو بالای تپه ها در حال بررسی سایر مشتقات واجبی که احیاناً ممکن است بجای مصرف موضعی ، مصرف خوراکی هم بشود میباشد !

به همین مناسبت معاونت آمیزشی وزارت علوم که وقتی پیرهنش در فیلم در می آید برای واحد خواهران یا محلل است یا ازشان صیغه نامه دارد یا اگر هیچکدام اینها نباشد آدم باید غیر از لاس شلاق هم بخورد از دفن مجدد تعدادی شهید گمنام سر کلاسهای دانشگاه خبر داد . این معاونت که غیر از برگزاری کمیته ارتباطی دانشجویان کارهای دیگری هم در دانشگاهها دارد ابراز امیدواری کرد با اینکار چند نفر دیگر هم بروند اوین اعتصاب غذا بکنند . قرار است سر در معاونت مزبور این جمله از امام راه حل که مثل سایر جملات اولیه اش اگر ازت بگیرند باید بروی اعتصاب غذا بکنی حک بشود : "ما هرچی میکشیم از دانشگاه میکشیم" . البته بدلیل لزوم کاربرد وسیع یکی از عبارات بی ادبی مصطلح بعد از شنیدن این فرمایش ، احتمال میرود منظور از دانشگاه همان "جا" باشد که کشیده میشود !