2009/01/13

#299

خاتمی در ایلام : یا من می آیم یا میر حسین (مهر)

رئیس جمهور بعدی فقط امرسان : زیبا ، جادار ، مطمئن !
.
در اینجا با استفاده از علم ریاضی که خیلی هم بلدیم از فرض "یا من می آیم یا میرحسین" به حکم رئیس جمهور آینده میرسیم :

1) هندسه اقلیدسی :

یک خط راست کوتاه با یک خط راست بلند موازی است با فرض اینکه اگر یک نیم صفحه در بهارستان بخواهد خط کوتاه را در پاستور قطع کند یک تمام صفحه میرود نماز جمعه میخواند جوری که یک مثلث متساوی الاضلاع داشته باشیم با پنج ضلع قائمه که با سطح افق هیچ زاویه ای نمیسازند آنگاه در دایره محیطی به شعاع ۱.۶۹۸.۷۵۲ کیلومتر مربع که در یک دوزاری به شعاع قم محاط شده است فرض کنید دو قاچ کروی وارد کنیم بی زحمت با استفاده از جد و آباد بطلمیوس اندازه قد رئیس جمهور بعدی را حساب کنید !

2) استدلال استنتاجی :

اگر p آنگاه q آنگاه یا خاتمی می آید یا میرحسین یا اینها نمیدانند محصولی برای چی وزیر کشور شده یا میدانند ما را اسکل کرده اند یا میر حسین هنوز فکر میکند میزان رای ملت است اگر و تنها اگر تازه ملت میرفتند رای بدهند آنگاه پدر جان مشکل مملکت دیگر با تغییر رئیس جمهور حل نمیشود اگر میشد آنگاه یا ما وضعمان خیلی خوب بود یا مشکل ما با آقا پس دیگه برای چی بود یا مشکل آقا با ما برای چی بود آنگاه یا در غزه جنگ میشود یا دانشجوها را در شیراز میگیرند یا ده نفر دیگر سنگسار میشوند یا چند نفر دیگر اعدام میشوند یا بقیه روزنامه ها را هم می بندند یا حواس ما باز خوب پرت نمیشود فقط و فقط اگر یا ما را بگیرند مـَشتی بزنند یا در لبنان هم جنگ بشود یا میشل عون ترور بشود یا ۲۰ ژانویه هواپیما بزند به اوباما رادیکال ۳ سینوس جمهوری اسلامی در کسینوس القاعده ضربدر ۱+۵ آنگاه قطعنامه دان پاره میشود اگر و تنها اگر احمدی نژاد دوباره با X ترور بشود آنگاه یا ملت خیلی میخندند یا وقتی دارند میخندند علما وام زودبازده میگیرند آنگاه یا حواس ملت دیگر کاملاً پرت میشود یا باز هم نمیشود آنگاه خاتمی و میرحسین به یه ور آقا میشوند اگر p آنگاه q وگرنه پینوکیو که یعنی همین احمدی نژاد !

3) قانون احتمال :

در کیسه ای یک مهره سیاه و هزارتا مهره رنگی دیگر داریم اگر دلمان بخواهد که کاملاً آزادانه فقط مهره سیاه از کیسه بیرون بیاید دفعه اول دستمان را در کیسه میچرخانیم سرمان را هم از کوسه میگردانیم مهره سیاه خودش از کیسه درمی آید دفعه دوم میفهمیم عجب غلطی کردیم سرمان را از کوسه گرداندیم ایندفعه دستمان را در کیسه نمیکنیم میگیرند دست ما را کاملاً آزادانه به زور میکنند در کیسه مهره ها را میگردانیم حس میکنیم بعضی از مهره ها از بقیه خیلی قراضه ترند دوتا از مهره ها هم قراضه نیستند ولی ما کاملاً آزادانه حق نداریم آنها را از کیسه بیرون بیاوریم بقیه مهره ها هم محض خنده مهره شده اند خودشان از کیسه در نمی آیند اگر دوتا لامپ سوخته هم در کیسه بیندازیم آنوقت قرار باشد یا این بیاید یا آن بشرطیکه برق هم رفته باشد و مهره سیاه دست ما را در کیسه گاز بگیرد لطفاً بفرمائید احتمال اینکه مهره سیاه کاملاً آزادانه از کیسه بیرون بیاید چقدر است ؟!

۱- ۱۰۰٪ ۲- گرفتی ما رو ؟ ۳- دکتر بریم خوب میشیم ؟ ۴- بدون نیاز به صورت مسئله هر سه مورد درست است !